niedziela, 30 czerwca 2013

Świadectwo nawrócenia w Medjugorje

Czy można nawrócić się w pięć minut? Czy człowiek bez wiary może zmienić się w jednej chwili i zostać wierzącym? Dla wielu będzie to absurd. Szczególnie dla osób niewierzących. U Boga zaś wszystko jest możliwe. Czasami jedna chwila wystarczy aby się nawrócić. Czasami jedziemy na wycieczkę, a wracamy z pielgrzymki. Wysłuchajmy poniższego świadectwa, osoby nawróconej w Medjugorje.