wtorek, 28 lipca 2015

Mary Wagner uwolniona !

Kanadyjska obrończyni życia, Mary Wagner, wyjdzie dzisiaj na wolność. Kobieta została aresztowana pod koniec zeszłego roku za to, że mimo zakazu weszła do jednego z ośrodków aborcyjnych. Wręczała matkom róże, przekazując informacje, gdzie mogą szukać pomocy. Prosiła także, aby nie zabijały swoich dzieci.

- Jest to także sukces protestujących pod siedzibą kanadyjskiej ambasady w Warszawie polskich obrońców życia – podkreśla Jacek Kotula, obrońca życia, szef fundacji PRO – Prawo do Życia na Podkarpaciu

- Mary Wagner wychodzi na wolność po siedmiu miesiącach więzienia. W czerwcu sąd orzekł, że będzie siedziała dziesięć miesięcy, a jednak tak po przeliczali to wszystko, że wychodzi już teraz. Wcześniej siedziała prawie dwa lata. Teraz jest recydywa. Myślę, że nacisk Polaków, Kanadyjczyków, nasze działania i modlitwy spowodowały, że pomimo że ma taki sam zarzut i powinna być skazana na jeszcze więcej – ona siedziała mniej – wskazuje Jacek Kotula.

Wagner po wyjściu z więzienia będzie modlić się w kościele Najdroższej Krwi w Toronto, a następnie weźmie udział w dziękczynnej Mszy Świętej.

Od kilkudziesięciu lat w Kanadzie, podobnie do Mary Wagner o prawo do życia poczętych dzieci walczy Linda Gibbons. W przeciągu dwudziestu lat, ponad dziesięć spędziła w więzieniach.

Jacek Kotula chce zaprosić do Polski obie Kanadyjki. Prawdopodobna wizyta, już we wrześniu.

KZ/Radiomaryja.pl

Mladifest Medjugorie 2015 program


26. MLADIFEST

MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Medziugorje, 31. 07 - 6. 08. 2015


POKÓJ WAM!


Piątek, 31. 07. 2015
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU MŁODYCH
Msza święta
21.00 – 22.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota, 1. 08. 2015
06.00 – 06.40     Modlitwa różańcowa na Górze
                               Objawień przy figurce Matki Bożej
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Medytacja ze świecami
Modlitwa przed Krzyżem
Niedziela, 2. 08. 2015
Przed południem            Msze święte w różnych językach
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Procesja z figurką Matki Bożej oraz
                               adoracja Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek, 3. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Adoracja Najświętszego Sakramentu
z błogosławieństwem pośród wiernych
Wtorek, 4. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa (wspólnota Cenacolo)
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
21.15     Spektakl wspólnoty Cenacolo: CREDO
Środa, 5. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.30 – 22.00     PRZESŁANIE
Wspólny śpiew na pożegnanie
Czwartek, 6. 08. 2015
Indywidualne wejście na Górę Kriżevac
05.00     Msza święta na Križevacu
UWAGI
  • Należy zabrać ze sobą radyjko (telefon komórkowy z radiem) i słuchawki, Pismo Święte, parasol.
  • Grupy, które będą uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym proszone są o nie planowanie dodatkowego programu w czasie trwania spotkania młodzieży.
  • W czasie trwania Festiwalu Młodych (oprócz niedzieli) nie będzie do południa Mszy świętych w różnych językach. Wszyscy pielgrzymi będą uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej wraz z młodzieżą.
  • W trakcie całego Festiwalu Młodych zapewnione jest symultaniczne tłumaczenie: Hrvatski, English, Italiano, Deutsch, Français, Español, Portugues, Polski, Slovensky SK, Slovenski SLO, Magyar, Română, Ruski, Česky, Korean, Arabic, Chinese Mandarine, Chinese Cantonese.

niedziela, 26 lipca 2015

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie - 25 lipca 2015r

„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, dziatki, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Dziatki, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i we wszystkich waszych potrzebach oręduje przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Myśl na dzisiaj

Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko - nic nie powinno napawać twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.

Św. O.Piopiątek, 24 lipca 2015

Oświadczenie Archidiecezji Warszawskiej ws. Mszy za Komorowskiego.

Rzecznik prasowy Arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński wydał oświadczenie w sprawie Mszy w intencji ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego kontekstem są głosy ze strony wiernych, wskazujące na ostatnie poczynania prezydenta, sprzeczne z nauką Kościoła.

"W związku z doniesieniami prasowymi odnośnie Mszy Świętej w kościele ss. Wizytek informujemy, że:

1. Archidiecezja Warszawska nie jest inicjatorem Mszy św. w intencji ustępującego prezydenta Komorowskiego. Msza została zamówiona w jednym z warszawskich kościołów przez grupę wiernych. Nieprawdą jest informacja, że będzie jej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

2. Mszę św., którą 6 sierpnia współorganizuje Archidiecezja Warszawska, razem z nowo powstającą Kancelarią Prezydenta, jest Msza inaugurująca prezydenturę prezydenta elekta Andrzeja Dudy.

3. Każdy wierny może zamówić Mszę św. w ważnej dla siebie intencji. Każdy ksiądz ma obowiązek zamawianą intencję przyjąć. Istotne jest, by ksiądz przyjmujący intencję i odprawiający Mszę św., odpowiednio i poprawnie pod względem teologicznym ją sformułował.

4. Kościół, poprzez oświadczenia Prezydium Episkopatu Polski, jasno wyraził swoje stanowisko w sprawie kontrowersyjnych – z punktu widzenia doktryny Kościoła – decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego. To stanowisko podzielają wszyscy polscy biskupi, łącznie z Arcybiskupem Warszawskim" - napisał ks. Śliwiński.

Myśl na dzisiaj