poniedziałek, 13 kwietnia 2015

ManoppelloCoroczna Pielgrzymka Patriotów 1-3 MAJA. W tym roku uroczysta, pokutna prośba by na tron Polski powrócił Bóg ze swym prawem!


Jako Dzieci Boże i Dzieci Narodu Polskiego przygotowując się do rocznicy Chrztu Polski zorganizujemy w dniu 02.05.2015, na Polach Elekcyjnych Królów Polski, w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski, w ramach corocznej Pielgrzymki Patriotów uroczystości, poprzez które poddamy się pod słodkie panowanie Jezusa Chrystusa.


Czas najwyższy, by tron Polski ponownie objął w swe władanie Jezus Chrystus i Jego słodkie prawo. Tak jak nasi przodkowie „wolni od obcej przemocy nakazu”, zgodnie z prastarą tradycją i zasadą ELEKCJI VIRITIM, obowiązującą w czasach bezkrólewia, w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli, będziemy błagać Boga by powrócił na tron Polski.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE WOLNE STANY, WSZYSTKICH WOLNYCH OBYWATELI, CAŁY NARÓD.

Tego dnia wszyscy, którzy przybędą z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów, dokonają UROCZYSTEJ, POKUTNEJ PROŚBY NARODU POLSKIEGO, BY NA TRONIE PAŃSTWA POLSKIEGO ZASIADŁ BÓG ZE SWYM DEKALOGIEM. NIECH W OJCZYŹNIE ZNÓW OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO I PODDANIE PRAWU BOŻEMU. NIECH JEZUS CHRYSTUS OBEJMIE WE WŁADANIE OSIEROCONY TRON POLSKI. ZANIESIEMY MODLITWĘ DO KRÓLOWEJ POLSKI, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, ABY ZGODNIE Z JASNOGÓRSKIMI ŚLUBAMI NARODU „POLSKA STAŁA SIĘ PRAWDZIWYM KRÓLESTWEM MARYI I JEJ SYNA”!

https://drive.google.com/file/d/0B7i15HJp0hgRUktDSGowUnpWWWM/view?usp=sharing

***

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Deklarację takiej modlitwy przysłało

119 434 osób

Intencja wyżej wymieniona może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas odmawiane na różańcu. Deklaracje o przystąpieniu wysyłamy listem poleconym na Jasną Górę na adres Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej lub wysyłamy elektronicznie na naszą skrzynkę mailową. Przystąp i Ty, Drogi Rodaku, do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!


***
Ze swojej strony powiem tylko, że to wstyd! Naród Maryi, Naród wielu wspaniałych Świętych i błogosławionych a tylko 119 tysięcy osób modli się za Ojczyznę?! Nie wstyd Wam Polacy! Bracia Węgrzy - prześladowani w dobie socjalizmu - za wiarę - zmobilizowali 10 procent swojego społeczeństwa do codziennej modlitwy. Jak Ty chcesz ocalić ten kraj? Jak Ty chcesz aby Bóg nam błogosławił ? Ciężko Tobie odmówić jeden dziesiątek różańca za kraj w którym się urodziłeś, z którego ziemi jesz chleb, za który ginęli Twoi dziadkowie? Przed telewizorem codziennie marnujesz kilka godzin oglądając seriale, które do niczego Tobie nie są potrzebne, a zapominasz o swojej Matce - Polsce. Jan Paweł II nas przed tym ostrzegał, wręcz krzyczał do nas "To jest moja Matka, ta ziemia!". Brak mi słów i nie dziwmy się, że jest jak jest. Za św. Faustyną mogę tylko powiedzieć: "Polsko ile Ty mnie kosztujesz".


Zaproszenie na spotkanie z Andrew Comiskey w Warszawie - Strumienie Życia

Zapraszamy na spotkanie ze szczególnym gościem Andrew Comiskey (USA) - założycielem międzynarodowego programu Strumienie Życia (znanego pod nazwą Living Waters w Europie, Desert Stream Ministries w USA), który odwiedzi Warszawę i Kraków w dniach 17-19 kwietnia br.

W Warszawie odbędą się dwa spotkania:

· 17.04 (pt) o godz. 18.00 w Auli Schumanna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3.

· 19.04 (ndz) o godz. 15.00 w parafii Matki Bożej Miłosierdzia – Księża Marianie (dolny Kościół) ul. Bonifacego 9.

Strumienie Życia to oparty na Ewangelii program współpracy z łaską Bożą w uzdrowieniu wewnętrznym, skupiający się wokół odbudowania człowieka w relacjach i odkrywaniu pełni tożsamości we własnej płci i powołaniu.

Program ma dwa filary: jednym są konferencje oparte na Słowie Bożym, profesjonalnej wiedzy o psychice oraz świadectwach osób, które doświadczyły trwałego uzdrowienia z ran z przeszłości. Drugim - wspólne uwielbienie Boga oraz modlitwa w grupach z indywidualnym towarzyszeniem, która umożliwia uczestnikom odkrycie swoich własnych zranień i powierzenie ich Bogu.

Doświadczenie liderów programu z Europy i świata zapewnia stałą formację animatorów, kapłanów oraz innych osób zainteresowanych posługą.

Program ma charakter ewangelizacyjny, gdyż skupia się na wprowadzeniu Jezusa w te miejsca naszych serc i umysłów, które do tej pory były „w mroku i cieniu śmierci” (Łk.1.79). Prowadzi do pogłębienia istniejącej już osobistej więzi z Chrystusem poprzez usunięcie przeszkód w relacjach z samym sobą i otoczeniem. W innych krajach ma charakter międzywyznaniowy, a na polskim gruncie w pełni katolicki. Może być on prowadzony w ramach osobnej posługi w parafii lub przeznaczonych dla tego celu ośrodków, ale także wspólnot, w ramach np. diakonii towarzyszącej osobom zranionym.

wtorek, 7 kwietnia 2015

Rekolekcje z o. Michałem 10-12.04.2015

Zapraszamy na rekolekcje z o. Michałem Filipoviczem smm z Chorwacji. Tematem tegorocznych wiosennych rekolekcji będzie kazanie na górze i związane z nim osiem błogosławieństw. Błogosławieństwa te będą omawiane w kontekście naszego życia. Osoby, które były na wcześniejszych rekolekcjach z ojcem Michałem nie trzeba zachęcać do udziału w nich. Ci zaś, którzy po raz pierwszy chcieliby uczestniczyć w nich - muszą wiedzieć, że ojciec Michał jest szczególnym rekolekcjonistą, a jego słowa kierowane do nas zapadają głęboko w pamięć i powodują chęć zmiany życia. Są to z całą pewnością rekolekcje dla osób, które chcą bardziej i głębiej przeżywać swoją wiarę, jak również i dla tych którzy chcą przybliżyć się do Boga.O. Mihovil (Michał) Filipović
Urodził się w mieście Derventa (Chorwacja) w rodzinie katolickiej jako siódme z ośmiorga dzieci. Ukończył szkołę podstawową i Technikum Chemiczne. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Zakładach Chemicznych, która nie dawała mu szczęścia. Szukając sensu życia, doznał wielkiej łaski. „Poczułem wielką miłość Bożą i pragnienie, by na nią odpowiedzieć” - mówi o. Filipović. Pomocy szukał m.in. na kartach Biblii, w odmawianiu Różańca. Chciał zrealizować powołanie do służby Bożej. Nie było to takie oczywiste, gdyż dla Europy Środkowo-Wschodniej były to czasy głębokiej komuny. Po II wojnie światowej Chorwacja wchodziła w skład Jugosławii. Przez całe dziesięciolecia reżim przedstawiał społeczeństwu Kościół katolicki, jego biskupów i kapłanów, jako współwinnych współpracy z hitlerowcami. Nienawiść była główną przyczyną krwawej wojny domowej, której skutki, zwłaszcza antagonizmy między Serbami i Chorwatami, widoczne są do dziś.
Do zgromadzenia Montfortianów, wskazanego przez proboszcza, młody Mihovil wstąpił w 1988 r. Formację zakonną odbył w Weronie, a studia teologiczne w Rzymie na Lateranum (1990-95). W 1997 r. wrócił do ojczyzny, do Zagrzebia. Niezapomnianym wydarzeniem, które do dziś wspomina z wielkim wzruszeniem, było spotkanie z Janem Pawłem II. Błogosławieństwo papieskie otrzymane w dniu wyjazdu z Wiecznego Miasta na dalszą kapłańską drogę jest dla niego wsparciem, zwłaszcza w trudnych momentach. W Chorwacji bardzo szybko dał się poznać jako człowiek modlitwy, otwarty na potrzeby innych. Powierzano mu kolejno funkcję asystenta ruchów religijnych: neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Święty, Legionu Maryi, a nawet pracę w Akademii Wojskowej, gdzie przez 4 lata był kapelanem.
Polska
Po raz pierwszy odwiedził Polskę w 1998 r. jako pielgrzym. Od roku mieszka w Częstochowie, ale współpraca zaczęła się 3 lata temu, gdy prowadził rekolekcje dla Braci Gabrielistów. W cieniu Jasnej Góry, jak stwierdza, znalazł się z Opatrzności Bożej, której na co dzień doświadcza. Z inicjatywy pani Iwony Pikos, abp Stanisław Nowak mianował go asystentem Odnowy w Duchu Świętym. Jako charyzmatyk służy ludziom potrzebującym duchowego wsparcia, zagubionym: odprawia Mszę św., prowadzi modlitwy o uzdrowienie, dni skupienia, katechezy, spowiada, jest otwarty na rozmowę, kierownictwo duchowe. „Podczas modlitwy o uzdrowienie działa sam Bóg. Największym egzorcyzmem jest szczera spowiedź, rachunek sumienia. Sakrament Pokuty często nie jest dobry, bo rachunek sumienia nie jest właściwy. Dlatego nie ma nawrócenia, uwolnienia. Często główną przyczyną chorób jest brak przebaczenia. Ludzie są zranieni, ale też coraz więcej osób otwiera się na działanie łaski Bożej. Przykładem może być fakt, że podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Odnowy na Jasną Górę spowiadałem przez 8 godzin. Ludzie nawracali się przez spowiedź się z całego życia, płakali ze szczęścia. Ja to widziałem. Jest to znak że Duch Święty działa. Ja się tylko modlę, a działa sam Bóg. Jestem tylko na służbie, otwarty by pomagać innym” - stwierdza skromnie. A pracy jest niemało, ponieważ w Częstochowie jest 10 grup Odnowy. Sam również założył wspólnotę Shalom, działającą przy klasztorze Braci Gabrielistów na ul. Noskowskiego.
Pierwsze soboty miesiąca
Dla wszystkich, którzy w duchu św. Ludwika i za przykładem Jana Pawła II pragną odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, aby wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy, o. Mihovil razem z Braćmi Montfortianami zaplanował praktykę nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. „Ponieważ Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego dusze, które mają zabłysnąć szczególną świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Nasz dom jest otwarty dla potrzebujących. Chętni mogą skorzystać również z rekolekcji, które odbywają się w naszym domu dwa razy w roku. Z tych rekolekcji korzystają nie tylko Polacy, ale również pielgrzymi z zagranicy (m.in. z Francji, Hiszpanii czy Chorwacji). Związane jest to z międzynarodowym charakterem naszej wspólnoty. Moim pragnieniem jest m.in. praca dla Legionu Maryi. W Chorwacji w ciągu ostatnich 15 lat bardzo rozwinęła się działalność tych grup, z którymi pracowałem od 1997 r.” - stwierdza o. Mihovil Filipović.
„Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa” (kard. August Hlond).
Rekolekcje z o. Mihovilem 10-12.04.2015

Osiem Błogosławieństw
Jezusowa nauka i jej praktyka w naszym życiu

Program rekolekcji:

10.04.2015 Piątek

15.30 Zakwaterowanie
17.30 Zawiązanie wspólnoty i przedstawienie rekolekcjonisty
18.00 Kolacja
19.00 Konferencja I
20.30 Msza Święta
21.50 Droga Krwi Chrystusa – Zawierzenie się Przenajdroższej Krwi Chrystusa
22.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.04.2015 Sobota

8.00 Modlitwa poranna z komentarzem wprowadzającym w nowy dzień
9.00 Śniadanie
10.00 Konferencja II
11.00 Przerwa
11.30 Konferencja III
12.30 Anioł Pański i Różaniec Święty
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 Konferencja IV
16.30 Przerwa
17.00 Konferencja V
18.30 Kolacja
19.15 Przygotowanie do Adoracji i modlitwy wstawienniczej
19.45-22.00 Modlitwa uwielbienia i możliwość modlitwy wstawienniczej

12.04.2015 Niedziela

7.30 Modlitwa poranna z komentarzem
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja VI
11.00 Msza Święta
12.00 Zawierzenie swojego życia Maryi jako naszej Matce
13.00 Obiad
14.00 Podsumowanie rekolekcji – czas świadectw
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 Indywidualne Błogosławieństwo Relikwiami Św. Kaspra
Zakończenie rekolekcji.

Podczas rekolekcji możliwość rozmowy bądź spowiedzi świętej z o. Mihovil`em i ojcami posługującymi w domu misyjnym.

Zgłoszenia: Furta, s. Zosia, Tel. 58 6741429

Ofiara rekolekcyjna 180 zł./os.

Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie k/Pucka
ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck

niedziela, 5 kwietnia 2015

Alleluja, Pan zmartwychwstał!Alleluja, Alleluja ! 
Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Chrystus bowiem zmartwychwstał, 
Radujcie się więc 
i z ufnością patrzcie w przyszłość. 
Niech zsyła na Was łaski Zmartwychwstały
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia 
Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan! 
Życzę Wam i waszym rodzinom 
abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto 'zmartwychwstania' 
poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych 
oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia. 
Wesołych Świąt!

Papieskie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo Urbi et Orbi

„Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje i idzie z nami!” – tym wpisem na papieskim Twitterze można otworzyć relację z uroczystości wielkanocnych w Watykanie. Mimo ulewnego deszczu 40 tys. osób wzięło udział w Mszy Wielkanocnej odprawionej przez Franciszka przed południem na Placu św. Piotra. Po liturgii Papież pojawił się także wśród wiernych w papamobile, jakby w podziękowaniu za ich wytrwałość.
W południe Ojciec Święty wygłosił wielkanocne orędzie, poprzedzające tradycyjne świąteczne błogosławieństwo Urbi et Orbi. Zwrócił w nim uwagę na potrzebę pokory, by zrozumieć i przyjąć tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa. Owo uniżenie to nie słabość, ale moc – zaznaczył Franciszek. Potrzebna jest ona, gdy modlimy się w różnych potrzebach ludzkości.

„Zmartwychwstałego Pana prosimy dzisiaj o łaskę, aby nie ulegać pysze, rodzącej przemoc i wojny, ale mieć pokorną odwagę przebaczenia i pokoju. Zwycięskiego Jezusa prosimy, by ulżył cierpieniom tak wielu naszych braci prześladowanych z powodu Jego imienia, jak również tych wszystkich, którzy niesprawiedliwie znoszą konsekwencje konfliktów i trwającej przemocy. A tych nie brakuje” – powiedział Franciszek.

Wyliczając te punkty zapalne globu Papież rozpoczął od Bliskiego Wschodu.
„Nade wszystko prosimy o pokój dla umiłowanej Syrii i Iraku, aby ustał szczęk broni i przywrócono dobre relacje między różnymi grupami, tworzącymi te umiłowane kraje. Niech wspólnota międzynarodowa nie pozostaje bierna w obliczu ogromnej tragedii humanitarnej w tych krajach i dramatu licznych uchodźców. Błagamy o pokój dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej. Oby rozwijała się między Izraelczykami a Palestyńczykami kultura spotkania i oby wznowiono proces pokojowy, tak, aby położyć kres latom cierpień i podziałów. Prosimy o pokój dla Libii, aby ustał wciąż trwający absurdalny rozlew krwi i wszelka barbarzyńska przemoc, a ci, którym leży na sercu los kraju, by zaangażowali się umożliwienie pojednania i budowanie społeczeństwa braterskiego, szanującego godność osoby. Życzymy, aby także w Jemenie zwyciężyła wspólna wola pokoju dla dobra całej ludności” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zawierzył też Bogu porozumienie, jakie zawarto z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Kolejnym zapalnym rejonem świata, który przypomniał Franciszek, była Afryka.

„Błagamy Zmartwychwstałego Pana o dar pokoju dla Nigerii, dla południowego Sudanu i dla różnych regionów Sudanu i Demokratycznej Republiki Konga. Niech wznosi się nieustanna modlitwa wszystkich ludzi dobrej woli za tych, którzy stracili życie, zabici w miniony czwartek na Uniwersytecie Garissa w Kenii, za tych, którzy zostali porwani, za tych, którzy musieli opuścić swoje domy i to, co kochali” – powiedział Franciszek.

Papież nie zapomniał również o Ukrainie.
„Niech Zmartwychwstanie Pana przyniesie światło ukochanej Ukrainie, zwłaszcza tym, którzy doznali przemocy podczas konfliktu w minionych miesiącach. Oby ten kraj odnalazł pokój i nadzieję dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron” – powiedział Ojciec Święty.

Na koniec Franciszek zwrócił uwagę, że wielkanocnego orędzia nadziei potrzebują wszyscy doświadczający zła, niezależnie od uwarunkowań politycznych.

„Prosimy o pokój i wolność dla tak wielu mężczyzn i kobiet poddanych nowym i starym formom niewolnictwa przez ludzi i organizacje przestępcze. Pokój i wolność dla ofiar handlarzy narkotyków, często sprzymierzonych z władzami, które powinny bronić pokoju i harmonii w rodzinie ludzkiej. Prosimy też o pokój dla świata podporządkowanego handlarzom broni, którzy zarabiają na ludzkiej krwi. Niech do ludzi usuniętych na margines, więźniów, ubogich i imigrantów, którzy tak często są odrzucani, maltretowani i wyrzucani; do chorych i cierpiących; do dzieci, zwłaszcza tych, które doświadczają przemocy; do tych, którzy są dziś w żałobie; do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli dotrze pocieszający i uzdrawiający głos Pana Jezusa: «Pokój wam!», «Nie lękajcie się, zmartwychwstałem i zawsze będę z wami!»” – powiedział Papież.
tc/ rv