sobota, 30 maja 2015

Orędzie z 29 maja 2015 dla Ivana

Relacja Ivana z wczorajszego objawienie:

Dziś wieczorem Matka Boża przyszła do nas radosna i szczęśliwa i na początku, powitała nas wszystkich matczynym pozdrowieniem:
„Niech będzie pochwalony Jezus moje drogie dzieci!”. Potem Matka Boża wyciągnęła ręce i modliła się jakiś czas nad wszystkimi, modliła się szczególnie za chorych. Potem Matka Boża powiedziała:

„Drogie dzieci! Dziś pragnę zaprosić was do modlitwy za moich pasterzy w Kościele. Módlcie się, drogie dzieci, żeby mnie przyjęli, żeby przyjęli moje orędzia i żeby żyli moimi orędziami , żeby byli nośnikami moich orędzi w tym zmęczonym świecie. Drogie dzieci, wzmocnieni przez Ducha Świętego, wzmocni przez wiarę, są oni nosicielami Ewangelii i ewangelizacji w rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, za moich pasterzy i bądźcie wytrwali w modlitwie. Dziękuję ze także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie. „


Później Maryja pobłogosławiła nas wszystkich swoim macierzyńskim błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystko, co przynieśliście do pobłogosławienia .Później ja poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, rodziny, a zwłaszcza chorych. Potem Matka Boża nadal modliła się jakiś czas tu za was wszystkich, i w tej modlitwie odeszła w znaku krzyża i światła, z pozdrowieniem: „. Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci”„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

poniedziałek, 25 maja 2015

Orędzie z Medjugorie - 25 maja 2015

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Dziatki, otwórzcie wasze serca, aby Bóg was wypełnił swoją miłością i wówczas będziecie radością dla innych [ludzi]. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko co czynicie będzie przeplecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Irlandia przeżyła kuszenie diabła takie jak Chrystus

"Kiedy Jan Paweł II przybył z wizytą do Irlandii ostrzegał w pożegnalnej homilii, że Irlandia przeżyje kuszenie diabła takie jak Chrystus. Czy Jezus dziś płacze nad Irlandią jak kiedyś nad Jerozolimą?"

Misjonarz: „Kiedy Jan Paweł II przybył z wizytą do Irlandii ostrzegał w ostatniej, pożegnalnej homilii, że Irlandia przeżyje kuszenie diabła takie jak Chrystus. Że będzie postawiona przed wyborem splendoru świata kosztem własnej duszy. Jan Paweł II ostrzegał, jak wielką stratą dla Mistycznego Ciała Chrystusa będzie wyrwanie Irlandii z rąk Chrystusa. To właśnie dzieje się na naszych oczach. Czy Jezus dziś płacze nad Irlandią jak kiedyś nad Jerozolimą, która nie poznała czasu swojego nawiedzenia?”

"Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił." mówi o nas Jezus, przed swoim odejściem z tego świata. Tak referendum dotyczące m.in. w sprawie zmiany konstytucji i umożliwienia zawierania małżeństw jednopłciowych w Irlandii skomentował Bartłomiej Parys, SVD, Misjonarz Werbista, który na stałe mieszka w Irlandii, podejmując posługę na rzecz Nowej Ewangelizacji. Obserwując tę sprawę z bliska zauważył, że „na moment ogłoszenia wyników pod Dublińskim ratuszem zgromadził się entuzjastyczny tłum przyozdobiony kolorami LGBT. W referendum wzięło udział około 2 miliony irlandzkich obywateli. Ponad 1,2 miliona opowiedziało się za zniesieniem odniesienia do płci w paragrafie definiującym małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Nastroje większości (mocno podniecane od dawna medialną propagandą) oczywiście świętują zwycięstwo postępu, wejścia w XXI wiek itd. 700 tysięczna grupa głosująca za utrzymaniem porządku wynikającego z prawa naturalnego, dziś staje się mniejszością.” To straszne, biorąc pod uwagę że Irlandia jest umiłowaną córką Kościoła. Krajem będącym ostoją wiary dla całej Europy. „W konstytucji wciąż jeszcze Irlandia ma odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego a nawet więcej, zaraz po tym następuje wyznanie pokornegozobowiązania wobec Boskiego Pana Jezusa Chrystusa, który przez pokolenia podtrzymywał ich przodków.” Co się stanie teraz z Irlandczykami?

To ciekawe co zauważył Werbista: „Wynik referendum zapewne byłby inny, gdyby głosowanie było możliwe dla wszystkich obywateli Irlandii. Jednak było ono tylko możliwe dla tych, którzy mieszkają na terenie Republiki, bądź wyemigrowali nie dalej jak półtora roku temu. Drugim pytaniem w referendum było obniżenie wieku wymaganego do możliwości kandydowania na urząd prezydenta. Dotychczasowe 35 lat miało być zastąpione wymogiem ukończenia 21 lat. Niektóre głosy, które słyszałem mówiły o "przynęcie" w postaci tego drugiego pytania, które miało zachęcić młode pokolenie do wzięcia udziału w referendum konstytucyjnym (które zresztą przepadło ogromną różnicą 73.1 do 26.9). Bez wątpienia to pokolenia poniżej 50 roku życia wybrały zmianę i są z niej zadowolone.” Zatem to młodzi wybrali taką sprzeczną z wiarą Chrystusową drogę. Tym bardziej widać, że Irlandia i świat potrzebuje ewangelizacji. Czy dostanie Ewangelię z rąk Polaków, których nie brakuje w Irlandii?


Źródło: MP/areopag21.pl/post/4854/czy-jezus-placze-dzis-nad-irlandia

piątek, 22 maja 2015

Petycja do Parlament Rzeczypospolitej Polskiej : Domagamy się zgody na przesiedlenie 300 Syryjskich rodzin.

Dlaczego ta sprawa jest istotna

Zwracamy się do Posłów i Senatorów Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe umożliwienie wydania pozwoleń na wizy oraz pomoc w pozyskaniu innych niezbędnych dokumentów które pozwolą na przesiedlenie i legalne przybycie na teren naszego państwa 300 rodzinom chrześcijańskim pochodzenia Syryjskiego.

Te Syryjskie rodziny wkrótce zginą tylko dlatego, że nie chcą wyrzec się naszej chrześcijańskiej wiary i przejść na Islam.
Rodziny te są wypędzane z własnej ziemi, kobiety często są brutalnie hańbione na oczach swoich małych dzieci.a ich majątki niczym za czasów SS przejmowane przez państwo islamskie.

Przypominamy że gdy ponad 70 lat temu nasi rodacy byli mordowani tylko dlatego, że są Polakami inne państwa nie zamykały wówczas przed nimi swoich granic.

Polska, do tej pory, nie przyłączyła się w sposób zdecydowany do międzynarodowej akcji pomocy dla uchodźców z Syrii. Z danych przedstawionych przez UdSC, w 2013 roku udzielono ochrony w Polsce jedynie 70 Syryjczykom. Inne kraje europejskie znacznie bardziej zaangażowały się w ratowanie uciekinierów z Syrii.

Jednakże Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców na dzień 3 lutego 2015 roku deklaruje, iż ma 2000 miejsc w ośrodkach.

Jeżeli natychmiast niczego nie zrobimy
Unia Europejska wymusi na Parlamencie RP decyzję o przyjęciu tysięcy imigrantów z Afryki na koszt Polskiego podatnika.

Pragniemy podkreślić fakt iż Syryjscy chrześcijanie zostaną przesiedleni na koszt Kościoła i fundacji ESTERA.

Fundacja Estera wraz z jednostkami współpracującymi, jest w stanie zagwarantować utrzymanie i opiekę dla 1,5 tys. prześladowanych chrześcijan z Syrii.
Zrealizowany zostanie dla nich program, szkolenia z języka polskiego, system do nadzoru,koordynowania i zarządzania nimi na miejscu.

Powtarzamy, że Cała akcja będzie sfinansowana z prywatnych pieniędzy ludzi dobrej woli, czyli nie z pieniędzy podatników. Koszty ich przyjazdu i utrzymania pokryją organizacje charytatywne wspólnie z kościołami i przedsiębiorcami.

Państwo nie płaci

Potrzebna jest zgoda Rządu, która może być przyjęta przez procedurę przesiedlenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Prosimy Posłów i Senatorów kończącej się kadencji o przychylność w tej sprawie a także o modlitwę aby nasi współwierzący zdołali zachować wiarę.

Ks. prof. Bortkiewicz o postawie Komorowskiego

Ks. prof. Bortkiewicz o postawie Komorowskiego: To cynik i demagog. Jego katolicyzm pozostaje jedynie w sferze deklaracji. NASZ WYWIAD


"Albo jest się katolikiem i wszystkie decyzje są zgodne z nauczaniem kościoła albo nie jest się katolikiem. Innej drogi nie ma. Chcę jasno zaapelować: jako katolicy nie możemy sobie odpuszczać uczestniczenia w wyborach. Jeśli ktoś mówi, że do wyborów nie idzie bo nie chce wybierać między złym a gorszym to się myli. Tak nie jest. Wybieramy między zmianą, a trwaniem władzy, która niszczy nasz kraj. Jeśli jesteśmy bierni to wybieramy to drugie. Każda bierność jest wyrazem klęski".

Źródło: http://wpolityce.pl/

Jezu, uwielbiamy Cię !

Tylko w imieniu Jezus jest nasze zwycięstwo!
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

sobota, 16 maja 2015

Prośba o modlitwę

Módlmy się w intencjach, które zostały nadesłane:

1. Proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej. Barbara

2. Proszę o modlitwę za trzydniową Zuzię, moją wnuczkę. Ma problemy z sercem , jest na kardiologii w AMG. Za jej mamę Sylwię i tatę Mateusza. Teresa

3. Proszę o modlitwę za moją córkę Monikę. Jej zdrowie jest zagrożone. Aleksandra

Intencję te będziemy omadlać również podczas dzisiejszego nocnego czuwania w Swarzewie.

,,Cywilizacja Aborcji"
Widzącym z Medjugorie tak Maryja mówiła o grzechu aborcji:

1 września 1992
Vicka: „Aborcja jest wielkim grzechem. Powinniście dużo pomagać kobietom, które dokonały aborcji. Pomóżcie im zrozumieć, że jest to grzech. Zachęcajcie je, by prosiły Boga o przebaczenie i by poszły do spowiedzi. Bóg jest gotowy przebaczyć wszystko, ponieważ Jego miłosierdzie jest nieskończone. Drogie dzieci, bądźcie otwarci na życie i chrońcie je”.

1993
Mirjana: Kiedy byłam w Sarajewie, odkryłam, że wiele kobiet w moim otoczeniu dokonywało aborcji, i rozmawiałam o tym z Panią. Poprosiła mnie, bym pomagała tym kobietom, przede wszystkim okazując im wiele miłości, całą miłość, jaką Bóg i Ona sama mają wobec tych kobiet.
„Dokonać aborcji jest wielkim grzechem, ponieważ dokonać aborcji znaczy zabić. Jest pewne, że Bóg przebaczy także ten grzech, ponieważ kocha nas wszystkich. Ale za ten grzech Bóg wymaga od ojca i od matki dziecka, by podejmowali wyrzeczenia i by wiele pokutowali. To jest konieczne”.

środa, 13 maja 2015

Boże Ciało na www.chrzescijanskiegranie.pl

W całej Polsce 4 czerwca 2015 odbędą się koncerty, w których tysiące ludzi na placach miast i wiosek będą Uwielbiać Pana Jezusa. Na naszym wydarzeniu będziemy umieszczali informacje o koncertach.- więcej również nawww.chrzescijanskiegranie.pl

Na tę chwilę wiemy, że odbędą się koncerty w takich miastach:
– Mysłowice – ekumeniczny koncert Bądź jak Jezus (goo.gl/xoqNkY)
– Wieliczka – Solne uwielbienie
– Glinianka
– Opole – Koncert Uwielbienia w Opolu (goo.gl/ZVYsTP)
– Rzeszów – Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015 (http://goo.gl/EyCEDq)
– Biała Podlaska – Biała dla Jezusa
– Lublin – XIII Koncert Chwały (goo.gl/5GDJ4n)
– Chełm – Wieczór Chwały (http://goo.gl/FtLHMb)

Jeśli wiecie, gdzie jeszcze Bóg będzie tego dnia uwielbiony – piszcie na maila: chrzescijanskiegranie@gmail.com

Koncerty muzyki chrześcijańskiej znajdziecie w serwisie:
www.koncerty.chrzescijanskiegranie.pl

Abp Józef Michalik: Ojczyzna jest chora, bo chore są elity i chory jest cały naród

Bezrobociem i likwidacją polskich stoczni, kopalń i cukrowni nikt się nie przejmuje, samobójczą dla narodu emigrację ludzi młodych, wykształconych uważamy za sukces wolności. Trwa zapaść służby zdrowia. Ciągle bezradni jesteśmy wobec korupcji i braku kultury społecznej i politycznej. Polska znów stała się jak ten „postaw sukna”, z którego każdy kto ma dostęp, stara się dla siebie coś wykroić - mówił arcybiskup Józef Michalik podczas uroczystości św. Biskupa Stanisława.


Dziś w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Ich kulminacyjnym punktem była tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę, gdzie przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce została odprawiona Msza św. z udziałem Episkopatu Polski, pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. Homilię wygłosił abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

"Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić. Polska jest dziś chora, bo milcząc na zło, utraciła wolę życia. Jako naród dziś wymieramy. Realizujemy – chcąc nie chcąc, przewidywania Klubu Rzymskiego, który obliczał już dawno, że niebawem zredukujemy się do 13 milionów mieszkańców. Ojczyzna jest chora, bo chore są elity i chory jest cały naród" - mówił abp Michalik.

W dalszej części swojej homilii Metropolita Przemyski powiedział: "Uchwalane są dziś jedna po drugiej ustawy sprzeczne z prawem natury, a naród udaje, że go to nie obchodzi. Atak na rodzinę trwa, zagrabia się prawa do wychowania poprzez seksualizację dzieci, poczynając od przedszkola, bo takie są wskazania laickich organizacji międzynarodowych. Ideolodzy genderyzmu bezkarnie propagują i narzucają hasła godzące w prawa natury, promując małżeństwa jednopłciowe, mimo, że polska Konstytucja wyraźnie chroni małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Są wyraźne próby nękania i wzywania przed sądy biskupów i księży, którzy wbrew ideologiom libertynizmu ośmielają się bronić zdrowej moralności i przestrzegają przed relatywizmem moralnym. Bezrobociem i likwidacją polskich stoczni, kopalń i cukrowni nikt się nie przejmuje, samobójczą dla narodu emigrację ludzi młodych, wykształconych uważamy za sukces wolności. Trwa zapaść służby zdrowia. Ciągle bezradni jesteśmy wobec korupcji i braku kultury społecznej i politycznej. Polska znów stała się jak ten „postaw sukna”, z którego każdy kto ma dostęp, stara się dla siebie coś wykroić. 

Zawsze, w każdych czasach potrzebne są głosy odważnie budzące sumienia, bo w trudzie naprawy Rzeczypospolitej nie wyręczy nas nikt, ani Ameryka, ani Rosja, ani żadna ideologia leseferyzmu czy genderyzmu. Trzeba też uświadomić sobie, że procesy inżynierii społecznej, pranie mózgów są bardzo zaawansowane. A za nimi stoją konkretni ludzie przygotowujący ustawy, programy edukacyjne, konwencje międzynarodowe.

Przed wielu laty wybitny przywódca Polski powiedział z niepokojem: Głównym powodem obecnego stanu rzeczy w Polsce – to jest nędzy, słabizny wewnętrznej i zewnętrznej – było złodziejstwo pozostające bezkarnie. Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność za wszelkie nadużycia i zbrodnie. W odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu… rozwielmożniło się w Polsce znikczemnienie ludzi. 

Może jednak miałby i dziś marszałek Józef Piłsudski i Prezydent Lech Kaczyński spoczywający na Wawelu wiele do powiedzenia Polsce i Polakom o bezkarności nadużyć, o interesie jednostek i partii, o naszym znikczemnieniu skoro w czasie wszystkich wyborów, jakie się dokonują w Polsce od 25 lat idzie tylko ok. 50 % Polaków, reszta zostawia innym decyzje o kształcie Ojczyzny. Co oznacza ten pasywizm? Czy my naprawdę dobrze rozumiemy, co dziś oznacza społeczna odpowiedzialność? Przede wszystkim odpowiedzialność za prawdę o nas samych, odpowiedzialność za prawdę historyczną, która formuje myślenie na dziś i jutro, a zatem mamy prawo do prawdy o Katyniu i Smoleńsku, tak samo jak mamy prawo do prawdy o Jedwabnem, Auschwitz i Dachau" - mówił abp. Michalik.

Źródło: http://niezalezna.pl/66889-abp-jozef-michalik-ojczyzna-jest-chora-bo-chore-sa-elity-i-chory-jest-caly-narod


poniedziałek, 11 maja 2015

Medjugorie - schody do Błękitnego Krzyża

W Medjugorie wybudowano schody, które umożliwiają wejście jak i zejście do Błękitnego Krzyża. Jest to na pewno znaczne ułatwienie dla osób chorych czy też na wózkach. Szczególnie niebezpiecznie wyglądało to zejście w czasie opadów deszczu czy też widzeń Mirjany gdzie tłumy pielgrzymów naraz schodziły z góry.


Źródło: http://crownofstars.blogspot.com/

niedziela, 10 maja 2015

Módlmy się za Polskę !

PAN JEZUS ODSYŁA ŚW. FAUSTYNĘ DO PRZEŁOŻONEJ Z PROŚBĄ O ZGODĘ NA ODPRAWIENIE NOWENNY


W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Idź do Przełożonej i proś żeby ci pozwoliła

odprawić codziennie godzinę adoracji przez 9 dni; w tej adoracji staraj się modlitwę

swoja połączyć z Matką Moją. Módl się z serca w złączeniu z Matka Moją. Módl się z

serca w złączeniu z Maryją, także staraj się w tym czasie odprawić Drogę Krzyżową.

Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą godzinę, tylko na ile mi czas pozwoli poza

obowiązkami. (Dz 32)ŚW. FAUSTYNA WIDZI MATKĘ BOŻĄ BŁOGOSŁAWIĄCĄ POLSCE

Nowennę te miałam odprawić w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny

ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem, a ziemią, w szacie jasnej, modliła się z rękami

złożonymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z Serca Jej wychodziły ogniste promienie i

jedne szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię. (Dz 33)


czwartek, 7 maja 2015

środa, 6 maja 2015

Siostra Emmanuel (Dzieci Medjugorie) świadectwo + konferencja

Polecam poniższe konferencje z s. Emmanuel z Medjugorie. Całość tłumaczona na język polski. Pomódlmy się za brata, który tłumaczył i zgrał poniższe konferencje.

Część I:Część II:Część III:

Naprawiony palec Maryi w Medjugorie

Trwają prace przy naprawie uszkodzonego posągu Matki Bożej na Górze Objawień.

Pomnik, ufundowany przez koreańską rodzinę, której syn został uzdrowiony w Medziugorju, został uszkodzony w nocy w pierwszym tygodniu marca, poprzez ułamanie małego palca Maryi.

Jest to już kolejne uszkodzenie pomnika, wcześniej uszkodzeniu uległ nos i dłoń.


Źródło: http://crownofstars.blogspot.com/

Wanda Półtawska: walczcie o Polskę, ona umiera!

- In vitro, aborcja, pigułka dzień po - to jest nowa obozowa zagłada. Co się dzieje z Polską? Proszę, wybierzcie mądrze! - mówiła do zakopiańczyków prof. Wanda Półtawska, która w poniedziałkowy wieczór 4 maja wzięła udział w Koncercie Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück

- Proszę, walczcie o Polskę, ona umiera! - mówiła do zakopiańczyków prof. Wanda Półtawska. - Dlaczego ten koncert, dlaczego poezja? Bo to ona podtrzymywała w nas ducha walki. Pamiętajcie, że jego nie da się zabić czy stracić, on istnieje! - mówiła prof. Półtawska. Zaapelowała do górali, aby pokochali swoją Ojczyznę.

Prof. Wanda Półtawska była więźniarką KL Ravensbrück, przyjaciółką Jana Pawła II, jest autorką wielu książek i publikacji. Podczas pobytu w obozie wraz z grupą innych więźniarek "Królików" została zoperowana doświadczalnie przez niemieckich lekarzy, operowane kobiety nigdy nie miały wrócić do domu. Z polskiej 74-osobowej grupy "Królików" zaraz po operacjach zmarło pięć. Sześć następnych zostało rozstrzelanych.

Wieczór wspomnień dedykowany jest tysiącom Polek, które zginęły w KL Ravensbrück, szczególnie mieszkankom Zakopanego. Podczas koncertu prezentowana była m.in. poezja komendantki hufca harcerek i nauczycielki z Zakopanego Teresy Hesdorf-Bromowiczowej aresztowanej przez gestapo w sierpniu 1944 roku i osadzonej w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Wanda Półtawska prosiła, aby górale zaopiekowali się grobami więźniarek w Zakopanem.

Zarówno krakowscy artyści, jak i prof. Półtawska zostali nagrodzeni owacją na stojąco przez zakopiańczyków, którzy bardzo licznie zgromadzili się na koncercie. - Pani profesor, może naszemu pokoleniu uda się wywalczyć piękną Polskę - mówił Piotr Bąk, starosta tatrzański, który wręczył prof. Półtawskiej bukiet czerwonych róż.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, starosta tatrzański Piotr Bąk, burmistrz miasta Zakopane Leszek Dorula, Poseł RP Józef Lasota. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Organizatorem zakopiańskiego koncertu było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem (jeden z druhów jest wnukiem prof. Wandy Półtawskiej), Stowarzyszenie Prawy Brzeg, Piwnica Św. Norberta.

Źródło nieznane

wtorek, 5 maja 2015

Kard. Müller: nie mamy prawa do kompromisów

W ramach przygotowań do drugiego synodu biskupów o rodzinie kard. Gerhard Müller po raz kolejny przypomina, że rozwiązanie które zaproponował kard. Kasper dla rozwodników żyjących w nowym związku jest nie do przyjęcia. W wywiadzie dla tygodnika La Vie prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że wszyscy są zgodni, co do tego, że trzeba pomóc wiernym, którzy żyją w takiej nieuporządkowanej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że nauczanie Kościoła nie jest jakąś teorią, lecz opiera się na wierności Słowu Bożemu. Małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, rzeczywistością obiektywną. Kościół nie może zmieniać sakramentalności małżeństwa: ślubuje się w nim wierność aż do śmierci – podkreśla kard. Müller.

Przypomina on również, że głównym celem synodu nie jest dyskusja o problemie rozwodników w nowych związkach, ale potwierdzenie roli małżeństwa jako fundamentu społeczeństwa i wspólnoty Kościoła. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że skupimy się na tej konkretnej kwestii, zapominając o tym, co istotne – ostrzega prefekt watykańskiej kongregacji. Przyznaje on, że pójście na kompromis byłoby dla wszystkich łatwym rozwiązaniem. Nie można jednak dostosowywać nauczania Kościoła do oczekiwań naszych zeświecczonych krajów, ani zaakceptować chrześcijaństwa powierzchownego, które rozpowszechniło się w wielu krajach Europy. Takie powierzchowne chrześcijaństwo, rzutuje na poglądy i zachowania osób, które przyjęły chrzest, ale nie przyjmują istoty chrześcijańskiej wiary – zauważa kard. Müller.

Abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej 3 maja 2015 na Jasnej Górze:

Polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacji prawnych, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym (...). Nie może on jednak zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie korzyść państwu. Skoro bowiem zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców - uczył św. Augustyn.

Bp Dec apeluje o odnowę Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę


„Z modlitwą różańcową zbudujemy Polskę wierną Bogu i Kościołowi”, taki tytuł nosi list pasterski biskupa Ignacego Deca do wiernych diecezji świdnickiej z apelem o włączenie się w dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. List będzie odczytany w niedzielę, 3 maja, we wszystkich kościołach i kaplicach w diecezji świdnickiej.

Bp Dec przypomina, że „na progu miesiąca maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, od lat wracamy do daty 3 maja 1791 r., kiedy to Sejm Pierwszej Rzeczpospolitej uchwalił Ustawę Zasadniczą, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja”. Biskup świdnicki odnosząc się do wydarzeń z 1791 r. wskazał, jak ważną rolę dla historii narodu polskiego odegrała Konstytucja, która, jak stwierdził, „przyświecała wszystkim późniejszym zrywom wolnościowym”.

„W dniu, w którym wspominamy Konstytucję 3 Maja, kierujemy nasze myśli i serca ku Jasnej Górze, gdzie jest czczona Matka Boża, jako nasza Matka i Królowa. Wiemy, że Maryja jest najlepszą cząstką i zarazem Matką całego Kościoła. Weszła w historię Ludu Bożego Nowego Przymierza. Szczególną cześć i miłość znalazła w narodzie polskim, który Ją sobie obrał za Królową. Chciał, by można było Ją nazywać Królową Polski. I tak jest do dziś” – kontynuuje biskup świdnicki.

Ploërmel. Czy pomnik Jana Pawła II wkrótce będzie rozebrany?

Rychły upadek kultury łacińskiej ...


05/03/2015 - 08:00 Ploërmel (Breizh-info.com) - Po zakazie wywieszania plakatów chrześcijańskich w metrze, kolej przyszła na pomnik Jana Paweła II w Ploermel, który prawdopodobnie wkrótce zostanie rozebrany.

Foto: DR cc ] Breizh-info.com, 2015,

Kontrowersje wokół pomnika Jana Pawła II w Ploermel (Morbihan) trwają prawie 10 lat. W 2006 roku, rzeźbiarz Zurab Tsereteli rosjanin, prezes Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie przekazał miastu Ploërmel rzeźbę z brązu Jana Pawła II na podstawie symbolizującej arkę oraz krzyż. W dniu 10 grudnia 2006 roku, w Ploërmel na Placu Jana Pawła II, 8 m posąg został odsłonięty w obecności prawie 2000 osób.

W kwietniu 2007 roku, pomnik Jana Pawła II został zdewastowany. Oblano go farbą. Żandarmeria Ploërmel prowadziła dochodzenie. We wrześniu 2008 roku, wandale posunęli się jeszcze dalej: okleili pomnik różowym papierem toaletowym i zawiesili prezerwatywy. 

Foto: DR cc ] Breizh-info.com, 2015,

Trockistowska organizacja Morbihan - Federacja Wolnej Myśli zarządała od władz miasta usunięcia pomnika. Miasto chciało sie zgodzić na usunięcie arki oraz krzyża, sugierując iż Jan Paweł II był nijako politykiem. Niestety, usuwając krzyż wypaczono postać wielkiego Papieża. Nie zgadza się z tą decyzją również artysta rzeźbiarz, który uważa wszystkie elementy za składowe swojej twórczości. i nie wyraża zgody na odłączenie jakiejkolwiek części. Jeżeli sąd administracyjny przychyli się do rządań Federacji wówczas pozostanie tylko przenieść pomnik na teren prywatny. 

Żródło: Christophe Séhec, http://www.breizh-info.com/25995/actualite-societale/ploermel-la-statue-de-jean-paul-ii-bientot-demantelee/Źródło zdjęcia: DR cc ] Breizh-info.com, 2015,

poniedziałek, 4 maja 2015

III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji już w maju 2015 roku

Szczęść Boże!

Z całego serca pragniemy poprosić o modlitwę w intencji III Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacjiorganizowanego w maju 2015 roku na terenie diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, zarówno za organizatorów, jak i za uczestników tegoż spotkania.

Chcielibyśmy z informacją o tym, jakże ważnym wydarzeniu dotrzeć do jak największego grona odbiorców, a niestety nie mamy w budżecie Kongresu przeznaczonej osobnej puli pieniędzy na reklamę i promocję. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wiadomości o tym wydarzeniu poprzez umieszczenie informacji o nim na Waszej stronie internetowej.

Również bardzo serdecznie pragniemy zaprosić wszystkie chętne osoby do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji. Możliwość zapisu pod tym adresem internetowym:http://www.tymoteusz.org.pl/minicrm.php/genericCourses/showForm/145

W załączniku przesyłamy plakat oraz podstawowe informacje na temat Kongresu, które można wykorzystać. Z góry dziękujemy za wszelką pomoc.ks. Rafał Jarosiewicz & Ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji

diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej
III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

 

Ostatni weekend maja, 28 - 31.05.2015 roku to czas, kiedy odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Jego tematem przewodnim będzie: Ewangelizacja środowisk wiejskich, SKARB W ROLI. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.
Celem Kongresu jest doświadczenie potrzeb, potencjału i nowych możliwości ewangelizacji w środowiskach wiejskich, a jego główne zadania to: podjęcie refleksji pastoralnej odnośnie specyfiki wyzwań związanych  z ewangelizacją środowisk wiejskich, prezentacja narzędzi służących takiej ewangelizacji, a także ukazanie podmiotów mogących podjąć dzieło ewangelizacji w środowiskach wiejskich.
Spotkanie to zaadresowane jest do wszystkich, którym leży na sercu ewangelizacja wsi, a w szczególności do: wspólnot parafialnych – duszpasterzy i członków rad parafialnych, świeckich liderów różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku wiejskim (Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, zespoły sportowe, kółka rolnicze, rady sołeckie), nauczycieli i katechetów szkół wiejskich, wspólnot i dzieł Nowej Ewangelizacji, osób życia konsekrowanego, jak również kustoszy sanktuariów.
Zaproszeni goście to: bp Edward Dajczak, abp Wojciech Polak, bp Grzegorz Ryś, bp Wiesław Śmigiel, dr teologii Monika Waluś oraz ks. Krzysztof Wons SDS.
Podczas Kongresu uczestnicy będą mieli możliwość udziału w warsztatach przewidzianych przez Organizatora. Koszt udziału w Kongresie wynosi 110 zł, a zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2015 r.
Organizatorem Kongresu jest Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji przy KEP wraz z Fundacją Porta Fidei.

Szczegółowy program Kongresu, dokładny regulamin, informacje o zaproszonych gościach, opisy warsztatów, możliwość zapisu, oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej nowaewangelizacja.org

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie 02.05.2015

Drogie dzieci,

Otwórzcie swoje serca i próbujcie odczuć jak bardzo was kocham i jak bardzo pragnę, byście kochali mojego Syna. Pragnę, abyście Go lepiej poznali, gdyż nie jest możliwym poznanie Go i nie kochanie Go – gdyż On jest miłością. Ja was znam, drogie dzieci. Znam wasze bóle i cierpienia, gdyż sama je przeżywałam. Śmieję się z wami gdy się radujecie i płaczę, gdy cierpicie. Nigdy was nie opuszczę. Zawsze będę do was mówić z macierzyńską czułością. A ja jako matka potrzebuje waszych otwartych serc, abyście z mądrością i prostotą szerzyli miłość mojego Syna. Potrzebuje waszej otwartości i wrażliwości na dobro i miłosierdzie. Potrzebuje was zjednoczonych z moim Synem, gdyż pragnę, abyście byli szczęśliwi i pomogli mi w niesieniu szczęścia wszystkim moim dzieciom. Moi apostołowie, potrzebuję was, abyście wszystkim ukazywali prawdę Bożą, by moje serce, które cierpiało i dzisiaj znosi tak wiele cierpień mogło zwyciężyć w miłości. Módlcie się o świętość swoich pasterzy, aby w imię mojego Syna mogli czynić cuda, gdyż świętość czyni cuda. Dziękuję wam.„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.