poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wywiad z Papieżem: zwierzak zamiast dziecka, pedofilia, korupcja, komunizm...

Wywiad z Papieżem: zwierzak zamiast dziecka, pedofilia, korupcja, komunizm...

Franciszek udzielił kolejnego wywiadu prasowego. Tym razem rozmawiał z rzymskim dziennikiem Il Messaggero, a głównym tematem rozmowy było Wieczne Miasto. Papież przyznał, że zna je słabo. W Kaplicy Sykstyńskiej był po raz pierwszy z okazji konklawe. Nigdy nie był w muzeach. Wyjątkiem jest bazylika Matki Bożej Większej, którą odwiedzał zawsze, ilekroć był w Rzymie.

Wiele miejsca Franciszek poświęca społecznym problemom stolicy Włoch. Potępia rezygnację z rodzenia dzieci. W pewnej mierze jest to związane z kryzysem gospodarczym. Jest też jednak zapaść kulturowa, egoizm i hedonizm. Franciszek przytacza statystyki, mówiące o tym, że po produktach pierwszej potrzeby, w dzisiejszym świecie najwięcej pieniędzy wydaje się na kosmetyki i zwierzęta domowe. Relacja ze zwierzakiem jest łatwiejsza, łatwiej nad tym zapanować. Zwierzę nie jest wolne, dziecko to sprawa bardziej skomplikowana – stwierdza Papież. Jego zdaniem Europa znużyła się rolą matki, woli być babcią. Apeluje więc o politykę prorodzinną.
W ostrych słowach Franciszek potępia też wykorzystywanie dzieci. Przyznaje, że sam w Buenos Aires spotkał się z fenomenem prostytucji nieletnich. Przed 12-letnimi dziewczynami zatrzymywały się drogie samochody. Za kierownicą siedzieli starcy, którzy mogliby być ich dziadkami. Dla mnie są to pedofile – podkreślił Papież.

Czytaj dalej: 

Orban zablokował pieniądze dla lewaków

Posted by Marucha w dniu 2014-06-28 (sobota)


Sprawa zawieszenia norweskich grantów dla organizacji pozarządowych na Węgrzech – po kontroli wszczętej przez rząd Victora Orbana – bulwersuje środowiska lewicowe na całym świecie. Decyzja węgierskiego rządu uderzyła bowiem przede wszystkim w organizacje promujące m.in. homoseksualizm i ideologię gender.
9 maja br. norweski rząd zawiesił pomoc dla Węgier w wysokości 140 mln euro. Węgrzy – podobnie jak Polacy i inne słabiej rozwinięte kraje z Europy Wschodniej i Południowej – otrzymują specjalne dofinansowanie z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu czyli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczy (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Rozdzielaniem funduszy zajmowała się fundacja o nazwie Ökotárs Alapítvány (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska), którą wybrało biuro EOG w Brukseli.

Rząd Orbána postanowił jednak zmienić sposób obsługiwania pomocy. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązki Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przejęła inna organizacja non-profit , która – jak sugeruje opozycja na Węgrzech – ma silne powiązania z rządzącym Fideszem. Węgierskie władze przekonują, że Ökotárs Alapítvány źle administrowała funduszami.

Według Origo, największego portalu na Węgrzech tarcia pomiędzy rządem Orbána a władzami norweskimi dotyczą tak naprawdęnielegalnego finansowania partii opozycyjnych. Fundusze, które z założenia powinny trafiać do niezależnych organizacji pozarządowych w gruncie rzeczy docierały do organizacji związanych z lewicą.
W 2012 r. wiceprzewodniczący Fideszu, Tibor Navracsics złożył skargę do norweskiego MSZ na Fundację. Twierdził wówczas, że ta tzw. niezależna organizacja ma silne więzi z LMP (węgierscy Zieloni). Tłumaczył, że fundusze – zamiast do niezależnych organizacji – trafiały do sił opozycyjnych.

Rząd norweski nie zareagował na skargę. 1 stycznia 2014 r. János Lázár, szef gabinetu Orbana ponownie próbował przekonać Norwegów do „renegocjacji” umowy dotyczącej rozdzielania funduszy pomocowych. Chciał przejąć środki norweskie z rąk Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Norwegowie po raz kolejny zbyli te działania milczeniem.
Lázár zarządził kontrolę fundacji. Stwierdził, że dziewięciu pracowników Fundacji było powiązanych z proekologiczną LMP, socjalistyczną MSZP i anty-rządowymi bojówkami lewicowymi. Rząd przygotował listę odbiorców, którzy nie powinni byli otrzymać wsparcia z Funduszu Norweskiego. Znalazły się tam m.in.: Stowarzyszenie Młodzieży Liberalnej, Kobiety dla Kobiet w Walce z Przemocą, Transparency International, TASZ, portal atlatszo.hu, Fundacja Młodzieży Demokratycznej i dwie organizacje homoseksualne: Labris Lesbian Association i Rainbow Missions.

W obronie lewicowych instytucji wystąpili członkowie partii LMP, którzy zaalarmowali opinię publiczną na świecie, twierdząc, że na Węgrzech niszczone jest społeczeństwo obywatelskie. Jak na razie spór nie został rozwiązany.

Agnieszka Stelmach
http://www.pch24.pl http://marucha.wordpress.com/2014/06/28/orban-zablokowal-pieniadze-dla-lewakow/

niedziela, 29 czerwca 2014

MEN: NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało drugą część darmowego „Naszego elementarza” pt. „Zima” (do obejrzenia po kliknięciu tutaj). W rozdziale „Świąteczne zakupy” jest mowa o świętach, jednak skrzętnie pomija się ich prawdziwą tożsamość unikając nazwy „Boże Narodzenie”. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące treści tego podręcznika. Uważamy, żepoświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kulturowego faktu, którego nie można przemilczać. 
Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail na adres, pod którym MEN zbiera uwagi i opinie dot. podręcznika. Jeśli będą miały miejsce konsultacje społeczne w postaci spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami ministerstwa w tej sprawie, wydrukujemy Państwa podpisy i przekażemy dodatkowo podczas spotkania.

Opinia dotycząca ELEMENTARZA
Szanowni Państwo,
Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uchwalona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za ”kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia.
Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoznaczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia.
Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Cześć! Właśnie podpisałem/am petycję "NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!" na CitizenGO adresowaną do MEN.
Wydaje mi się, że to ważna sprawa i chciałbym/chciałabym, abyś ją poparł/a. Tutaj jest link:

sobota, 28 czerwca 2014

Rozmowy z Egzorcystami - nowa książka


WSTĘP do książki Rozmowy z egzorcystami (wyd. Monumen).

Prezentujemy Czytelnikowi polskiemu Rozmowy z egzorcystami, pierwszą książkę z serii „Biblioteka Miesięcznika Egzorcysta”. Zebrane tu wywiady są wyrazem znaków czasu, ale także współczesnych kontrowersji i zamętu w sferze rzeczywistości religijnych i duchowych. Jest to zarazem znak odbudowywania całościowego widzenia rzeczywistości – takiego, który nie redukowałby teologii i duchowości opartej na Objawieniu.Nowy paradygmat?

Paradygmat to model całościowej interpretacji świata, uwzględniający różne nauki i metody takiej interpretacji. Poszukiwanie nowego paradygmatu – również w nauce – oznacza, że doszliśmy do granicy. Pęka w szwach stary model psychologii oraz model naturalistycznego i redukcyjnego humanizmu. Pojawiają się fakty i problemy, a przede wszystkim ludzie, których doświadczenia i cierpienia nie mieszczą się w gorsecie uproszczonego materialistycznego humanizmu, przybierającego dziś charakter pragmatyczny i technokratyczny. 

Prezentowane wywiady z egzorcystami obrazują ten problem i sygnalizują powrót do dawnej, całościowej, nieredukcyjnej wiedzy duchowej, uwzględniającej powagę i tajemnicę rzeczywistości zła. Ten powrót jest zarazem czymś nowym, gdy uwzględnia współczesną ludzką wiedzę. Pojawiają się następujące, wcześniej zaniedbane, tematy:

problem powagi i tajemnicy zła (w tym teologicznego związku – w pewnej mierze – rzeczywistości zła czy grzechu z chorobą);

problem istnienia i oddziaływania magii, istniejącej w różnych formach i obecnej w różnych kulturach od wieków;

problem istnienia i oddziaływania innych form okultyzmu: spirytyzmu, wróżbiarstwa i okultystycznego uzdrowicielstwa.

Dowodzi to faktu, iż wyzwalamy się z okowów redukcjonizmu, rozpowszechnionego od czasów oświecenia w cywilizacji zachodniej. W teologii odżywa w końcu problem rozeznawania duchowego i walki duchowej…

Współczesne podważanie powagi i tajemnicy Zła

Binarny charakter Dobra i Zła w aspekcie moralnym (a nie ontologicznym jak w manicheizmie), opartym na wolności bytów stworzonych, jest podstawą duchowości i etyki chrześcijańskiej (wszystkich wyznań), ale też – co należy podkreślić – żydowskiej i muzułmańskiej. Podważanie takiego charakteru Zła jest zamachem na powagę i tajemnicę Zła. 

Binarny charakter, czyli dwoistość moralną Dobra i Zła (której nie należy mylić z dualizmem) od lat (a nawet od wieków) podważają na gruncie zarówno ideologii, jak i społeczno-politycznej praktyki:

ideologia gnozy i opartego na niej ezoteryzmu, bractw tajemnych, masonerii, neognozy, czyli teozofii, antropozofii, a dziś New Age – zarówno w teorii, jak i w praktyce;

postmodernizm (współpracujący często z New Age);

ideologia gender, która koresponduje w dużej mierze z ideologią postmodernizmu w kulturze.

Pojawiają się jednak w tym kontekście nieoczekiwane paradoksy:

1. New Age dopuszcza realizm świata duchowego (w tym świata duchów), ale traktuje go optymistycznie – poza możliwością grzechu. Czasami mówi się jedynie o błędach w sztuce, możliwości „ataku energetycznego” czy innych problemów, jednak są one interpretowane naturalistycznie i psychologicznie.

2. Postmodernizm, obalając każdy dogmatyzm, w tym scjentystyczny dogmatyzm naukowy (czy raczej pseudonaukowy, gdyż nauka nadużyła tu swoich kompetencji), robi miejsce dla innych sposobów poznawania rzeczywistości (P. Feyerabend), takich jak doświadczenie duchowe czy rozeznawanie duchowe – w kontekście walki duchowej o serce ludzkie.

Współczesne zainteresowanie światem duchowym

Problem realnego istnienia świata duchowego i walki duchowej pojawił się wcześniej tam, gdzie okultyzm rozwijał się bez żadnych ograniczeń (np. w Brazylii) i gdzie w związku z tym psychologowie łatwiej dopuszczają możliwość istnienia duchów.

Tematyka duchowości pojawia się dziś w centrum zainteresowania częściej niż tematyka religii, która dziś kojarzona jest bardziej ideologicznie, politycznie czy instytucjonalnie. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, również łatwiej ulegających wpływom sekt i okultyzmu. Wśród zniewolonych duchowo jest – jak się wydaje – najwięcej młodych, z łatwością otwierających się na różne eksperymenty duchowe.

Sprzyja temu masowy, rozpowszechniany w popkulturze powrót gnozy i magii (M. Introvigne). Te prądy duchowe wyraźnie zastępują religię z jej otwartością na sacrum. Uderzają też w tradycje etyczne i ascetyczne wielkich religii. Zarówno gnoza, jak i magia – z czysto religioznawczego punktu widzenia – nie uznają wyższości sacrum, ale mają tendencję do manipulacji nim.

Z teologicznego punktu widzenia natomiast gnoza jest matką wszystkich herezji, które są jakby destrukcyjnym „wirusem” umysłu i ludzkiego ducha. Magia natomiast to grzech przeciwko Pierwszemu Przykazaniu Dekalogu, ze wszystkimi konsekwencjami dla tak poważnej i niebezpiecznej duchowo transgresji…

Za swoistą formę neognozy można uznać ruch New Age czy różne formy tzw. nowej religijności, które cechuje synkretyzm religijny i indywidualizm. Ujęcie gnostyczne wykazuje dystans, a niekiedy nawet wrogość wobec religii instytucjonalnych głoszących naukę o historycznym objawieniu (np. chrześcijaństwo czy islam) i zbawieniu przychodzącym z zewnątrz (jak większość religii).

Gnoza ogłasza zbawienie przez wewnętrzne oświecenie i subiektywną samoświadomość (swoiste samozbawienie). Wyraża ją także gnostyczna skłonność do ubóstwiania jaźni człowieka, wiązania jej z „kosmicznymi”, „boskimi energiami”. Niebezpieczna jest tu nie tylko teoria. Główne zagrożenie czai się w okultystycznych praktykach duchowo-inicjacyjnych, które dotyczą terapii i uzdrowień.

Znaczenie demonologii i rozeznawania duchowego w dialogu ekumenicznym, międzyreligijnym i międzykulturowym (uniwersalnym)

Obecnie pracuję jako misjonarz i badacz religii, sekt i prądów duchowych w Rosji i Azji Centralnej. Spotykam się poprzez studia naukowe i pracę duszpasterską zarówno z „cywilizacją prawosławną”, jak i „cywilizacją islamską” (według nomenklatury słynnego kulturologa S.P. Huntingtona). Są to „cywilizacje sakralne”. Można jeszcze dodać „cywilizację żydowską” (według klasyfikacji F. Konecznego także zaliczaną do sakralnej). 

Wszystkie te cywilizacje przyjmują dwubiegunowy podział na sacrum i profanum oraz zanurzony w tym kontekście podział Dobra i Zła, a w konsekwencji – powagę moralną i duchową (religijną) tej klasyfikacji. Wokół niej organizują życie codzienne swoich społeczności. „Cywilizacja łacińska” (F. Koneczny), choć nie jest „cywilizacją sakralną”, także respektuje te podziały. 

W misjologii należy w tym kontekście rozróżniać pomiędzy kulturą a kultem. Oznacza to, że nie wszystko podlega inkulturacji. Dialog międzyreligijny dotyczy religii niechrześcijańskich, otwartych na sacrum, a nie magii, która jest manipulacją sacrum i antyewangelizacją.

Demonologia – mówiąca o rzeczywistości profanicznej – jawi się w tym kontekście jako ważna część teologii i realna rzeczywistość duchowa w dialogu ekumenicznym, międzyreligijnym i międzykulturowym (uniwersalnym).

Podam znaczący przykład, który cytowałem na niejednym sympozjum naukowym. Podczas gdy wielu katolików wydaje się błąkać w gąszczu wciąż tych samych wątpliwości, przedstawiciele prawosławnych ośrodków badań nowych ruchów religijnych i kultów destrukcyjnych (z Grecji, Rosji, Cypru, Serbii, Bułgarii, Polski, Czech i Słowacji, Białorusi, Ukrainy oraz Krety) wydali wspólne oświadczenie o społecznych, medycznych, duchowych i duszpasterskich aspektach New Age, podkreślając obecne w newage’owej ideologii „błędy teologiczne” oraz „zwodzenie duchowe”, połączone z obecnością złych duchów (6-9 X 2011, Saloniki, Grecja).

Drugi przykład dotyczy islamu – religii, której znajomość wydaje się dziś tak ważna dla dialogu międzyreligijnego i pokoju światowego. Mahomet wierzył w istnienie Szatana i walczył z magią. Wiarę tę przejął ze starotestamentowych apokryfów i apokryficznej Ewangelii Bartłomieja. To może być podstawą dla międzyreligijnego dialogu – również po to, by pomóc muzułmanom, którzy mają właściwą demonologię, ale nie mają egzorcystów.

Wiara w dobre i złe duchy jest zjawiskiem powszechnym (uniwersalnym) w historii ludzkości. Należy włączyć tu kult przodków lub zmarłych, powszechny w Afryce czy Chinach, a także szamanizm syberyjski, azjatycki albo południowoamerykański. Jak zauważył Mircea Eliade, to nie Inkwizycja wynalazła czary, magię czy złe duchy. Jest to uniwersalne i wszechobecne doświadczenie ludzkości.

Niebezpieczeństwo grzechu idolatrii i związanej z nim praktyki mediumizmu

Idolatria to grzech serca, pustoszący człowieka od wewnątrz, pozornie bez znaczenia, wyglądający na przesadę „fundamentalistycznej” interpretacji lub na psychologiczną niedojrzałość.

A jednak zarówno Apostołowie, jak i Męczennicy tratowali grzech idolatrii czy bałwochwalstwa jako grzech przeciwko Pierwszemu Przykazaniu zawsze bardzo poważnie. Męczennicy odmawiali nawet udawania kultu (KKK 2113).

Wierni długo nie otrzymywali odpowiedniego pouczenia odnośnie do tego grzechu w książeczkach przygotowujących do spowiedzi. Pierwsze Przykazanie, mimo iż faktycznie pierwsze i najważniejsze – wedle słów samego Chrystusa – nie otrzymywało odpowiedniego rozjaśnienia, adekwatnej i poważnej interpretacji. Natomiast światowa praktyka egzorcystów wszystkich wyznań bezwzględnie potwierdza, że zasadniczą przyczyną zniewoleń demonicznych jest właśnie przekraczanie Pierwszego Przykazania, szczególnie w kontekście satanizmu (KKK 2113) i okultyzmu (różnych jego form – KKK 2116-2117). Tego najwyższej wagi tematu dotyczą właśnie Rozmowy z egzorcystami.

Mediumizm stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i duchowego. Niesie ze sobą bezpośrednie zagrożenie zniewoleniem demonicznym, z opętaniem diabelskim na czele. Trzeba to przyjąć do wiadomości, czy się chce, czy nie chce. Jednocześnie należy podkreślić, że spirytyzm i magia – także w formach praktyki mediumizmu – przybierają dziś formy psychologii „motywacyjnej”, poszukującej sukcesu, zdrowia, bogactwa i władzy. 

Z punktu widzenia chrześcijańskiej, islamskiej i buddyjskiej duchowości – w ich pierwotnym i czystym poszukiwaniu duchowej doskonałości i świętości – są to fundamentalne „pokusy duchowe”, zwodzące człowieka na manowce i zagrażające jego zbawieniu wiecznemu. Tym bardziej że tego samego poszukiwano od wieków w tajemnych księgach magii. Dla skuteczności „sukcesu” zawiązywano spirytystyczne przymierza z duchami, o czym już w Wyznaniach pisał św. Augustyn, który zresztą zainicjował teologię pacta cum demonibus, rozwiniętą następnie przez św. Tomasza z Akwinu.

Ta psychologia „praktyczna” to często forma pseudonauki, pseudopsychologii. Może być ukrytą formą inicjacji, głębokiego wtajemniczenia w gnostycko-magiczną duchowość, formą mediumicznej „kontrinicjacji”.

Jak podaje wspomniany dokument prawosławnych Kościołów:

Większość metod i technik alternatywnych „terapii” jest głęboko przepojona fałszywą duchowością i stanowi mieszaninę wschodniego mistycyzmu, magii, szamanizmu i antychrześcijańskich poglądów „New Age”. Używane są metody i techniki, które nie tylko są wątpliwe z punktu widzenia nauki i medycyny akademickiej, ale w dużej mierze teoretycznie i praktycznie bazują na praktykach spirytystycznych. Dlatego ci, którzy uciekają się do takich metod, świadomie lub nieświadomie poświęcają się nauczaniu, które nie jest zgodne z prawosławną wiarą chrześcijańską i oczywiście także jest szkodliwe dla ich zdrowia. 

Egzorcyści katoliccy mają podobne zdanie.

Współczesne znaczenie demonologii i doświadczenia egzorcystów

Ks. Gabriele Nanni i ks. Francesco Bamonte (aktualnie przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów) prezentują głębokie teologicznie i nawet naukowe ujęcie demonologii, oparte ponadto na ich egzorcystycznej praktyce.

Podobnie wybitny hiszpański egzorcysta, ks. Antonio Fortea, który napisał głęboko teologicznie uzasadnioną Sumę demonologiczną. Można tam odnaleźć dobrze opracowaną teorię, która jest wsparta jego egzorcystyczną praktyką i wieloletnim doświadczeniem, co daje w omawianej dziedzinie głębsze i bardziej wiarygodne rozpoznanie.

Należy stanowczo podkreślić, że poglądy prof. Nanniego (znakomity i ważny dla duszpasterstwa doktorat z demonologii przetłumaczony na język polski) – wykładającego na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie – w niczym się nie różnią od poglądów moich czy poglądów polskich egzorcystów, których wypowiedzi tu prezentujemy. 

Podobnie gdy chodzi o ks. Bamonte, cieszącego się ogromnym zaufaniem włoskiego episkopatu. Księdza Bamonte znam osobiście i bardzo cenię jego twórczość, dlatego polecam wszystkim kapłanom zapoznać się z tym, co napisał (świetna, wydana także w Polsce, książka Maryja i egzorcyzmy).

Chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę, iż tworzy się na całym świecie (!) pośród egzorcystów różnych chrześcijańskich wyznań konsensus wiedzy duchowej na bazie doświadczenia duchowego, które jest także formą „teologicznego poznania” (o uznanie tego faktu zabiegał wielki teolog René Laurentin, podobnie jak ja członek-ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów – ostatnio spotkaliśmy się w Collevalenza we Włoszech w 2012 roku, gdzie miałem wykład dla 250 egzorcystów z całego świata na temat literatury ezoterycznej).

Pytania i problemy

Niestety, często kapłani, a nawet biskupi, wykazują rażące niezrozumienie dla omawianych zjawisk; dotyczy to zwłaszcza tych duchownych, którzy studiowali teologię niemiecką, naznaczoną dużym sceptycyzmem wobec interesującej nas dziedziny. Wynika to z jednej strony z braku doświadczeń, które dawałyby orientację w tej materii, a z drugiej – braku krytycyzmu wobec wspomnianej teologii, jej metodologicznych ograniczeń, a nawet ewidentnych błędów.

Niezrozumienie bywa tym większe, iż w niektórych dokumentach kościelnych dotyczących ważnych tematów z zakresu duchowości pomijane są często aspekty zagrożeń duchowych, co sprawia wrażenie, że albo one nie istnieją, albo są drugorzędne. Jest to tym ważniejsze, iż sens duszpasterski takich dokumentów polegałby właśnie na zwróceniu uwagi na podobne zagrożenia.

Racje takiego redukcjonizmu mogą być różne. Podam jeden przykład – dokument Watykanu na temat New Age z 2003 roku. Można pominąć fakt, że po ok. 30 latach istnienia ruchu New Age (od początku lat 70. XX w., a niektóre aspekty czy sekty pokrewne dużo wcześniej) ten dokument jest nieco fragmentaryczny jak na ogrom omawianego zjawiska w czasie i przestrzeni. Jednak nie można nie zauważyć, iż nie będąc dokumentem Kongregacji Nauki Wiary, zabiega o dialogiczny charakter dyskursu i może z tej racji pomija np. istotne w genezie New Age (i niebezpieczne duchowo) motywy „kultu Lucyfera”, zapożyczonego od H. Bławatskiej, czy niebezpieczeństwa duchowe praktyk spirytystyczno-mediumicznych, typowe dla „psychotechnik” New Age, a często kończące się zniewoleniem demonicznym.

Te duchowe zagrożenia znakomicie i źródłowo porusza, a nawet analizuje, dokument Episkopatu Irlandii na temat New Age. Znalazł się on wprawdzie w bibliografii watykańskiego dokumentu, ale nie jest znany Czytelnikowi polskiemu (ja sam opublikowałem tylko niektóre jego fragmenty).

Problem polega na tym, że środowiska liberalnych teologów, pseudoteologów, katolików, w tym osób duchownych – w dobrej wierze, ale często w kontekście krzyczącej ignorancji, a niekiedy arogancji – podważają ciężką i ważną dla dobra ludzi pracę egzorcystów. Ta walka to zresztą nic nowego. Ma ona często podstawy duchowe, psychologiczne i moralne. Uderza w wygodne życie, powierzchowną teologię, karierowiczostwo. Poważną polemiką intelektualną z tymi środowiskami zajmę się na innym miejscu i w innym czasie.

Jako konsultant naukowy i wieloletni animator światowego ruchu egzorcystów serdecznie polecam niniejszą publikację. Czas na misję. Kto nie dojrzał, niech poczeka.

Ks. dr hab. Aleksander Posacki, filozof, teolog, demonolog, członek-ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, misjonarz, badacz religii, sekt i prądów duchowych w Rosji i Azji Centralnej, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Karagandzie (Kazachstan)__________________
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: Monumen, 2014 r.
Dane techniczne: Oprawa miękka, format 125 x 195 mm
Cena detaliczna: 24,90 zł.
Książka jest już w sprzedaży dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.


Opublikowano za zgodą Miesięcznika Egzorcysta

święto dzieci w Swarzewie - wypoczynek nad morzem

Misjonarze Krwi Chrystusa serdecznie zapraszają

 wszystkie dzieci z klas II-VI szkoły podstawowej na

 „Święto Dzieci”. Odbędzie się ono w dniach 30.06 – 

04.07.2014 r. w domu Misyjnym w Swarzewie.

Bliższe informacje i zapisy pod nr Tel. 58 674 14 29 lub na stronie internetowej 

www. dommisyjnyswarzewo.blogspot.com

Temat główny: Budujemy Kościół święty w jedności z Ojcem Świętym w jedności z Maryją               w jedności z Jezusem .Tematy będą przeprowadzone poprzez misteria i prace w grupach. Oprócz tego codzienna Msza św, Adoracja z błogosławieństwem indywidualnym Fatimskim, dróżki Krwi Chrystusa procesja z lampionami.                  

                                                     
Przewidywane atrakcje dla dzieci :Olimpiada Sportowa na wesoło w niej ściana wspinaczkowa, kręgielnia, pokazy sztuki walki, zajęcia taneczne, manualne.     


*Poczęstunek na świeżym powietrzu „GRIL” kiełbaski na gorąco. Kąpiel w naszym pięknym Bałtyckim Morzu przy współpracy WOPR a więc atrakcyjnie i bezpiecznie, coś dla duszy i ciała.     *Tradycja czwartkowa niespodzianka dla wszystkich pokaz itd. Ogólnie mówiąc coś dla ducha i dla ciała bardzo fajnie i rozwojowo spędzony czas z Bogiem i pomiędzy sobą we wspólnocie.
                                                                                 
Przewidywany koszt udziału 200 zł z noclegiem i całodziennym wyżywieniem. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na trudną sytuację finansową w domu to 150 zł a jeśli i to jest niemożliwe to złóż swoją ofiarę na swoje możliwości, ale daj szansę swojemu dziecku wziąć udział w swoim tegorocznym święcie dla dzieci, organizowanym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie.
                                                                                     
Prosimy o szybką decyzję i kontakt z nami ks Zbigniew Lesiczka CPPS    Tel: na furtę 58 674 14 29 lub kom: 727 576 361
ŚWIĘTO DZIECI   "BUDUJEMY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY" 30.06. – 4.07. 2014

Poniedziałek 30.06.2014.– DZIEŃ ZJAZDU I ZAPOZNANIA !!! 
                                             WITAMY SERDECZNIE W PROGACH NASZEGO DOMU MISYJNEGO
16.00 – Zakwaterowanie w pokojach, zapoznanie się z programem rekolekcyjnym
17.30 – Msza Święta na rozpoczęcie naszych wspólnych dni. Wyciągnięcie Flagi na maszt odśpiewanie hymnu.
18.30 – Kolacja , pomoc przy nakrywaniu i wycieraniu naczyń.
20.00 – Spotkanie wprowadzające w program wraz z niespodzianką: rekreacja, tańce
21.00 – Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną. Rozpoczęcie tak zwanego" Łańcucha Miłości"
22.00 – Cisza nocna, niech Cię Panie sen nasz chwali  

Wtorek 1.07.2014. DZIEŃ SPORTU I PIOSENKI
7.30 – Pobudka 
8.00 – Poranna modlitwa przy maszcie na zewnątrz ( Prowadzi wyznaczona grupa )
8.15 – Śniadanie pomoc przy wycieraniu i nakrywaniu naczyń 
9.00 – Marsz do Pucka, Olimpiada Sportowa, atrakcje nagrody, kiełbaska na gorąco itd. 
13.00 – Posiłek na łonie natury GRIL + deser
15:00 – Powrót do domu, zasłużony odpoczynek
17.00 – Temat dnia: „Budujemy Kościół Święty w jedności z Ojcem Świętym”, pogłębienie tematu w grupach
18.30 – Msza Święta
19.15 – Kolacja, pomoc w kuchni
20.00 – Przedstawienie grup, nazwa etc.
20.30 – Film o św. Franciszku
22.00 – Cisza nocna 

Środa 2.07.2014 DZIEŃ KĄPIELI I MODLITWY - WSZYSTKO Z MARYJĄ I DLA JEZUSA
7.30- Pobudka
8.00- Poranna modlitwa Przy figurce Matki Bożej na zewnątrz ( Prowadzi wyznaczona grupa )
8.15 – Śniadanie pomoc przy wycieraniu i nakrywaniu naczyń 
9.30 – Temat dnia „Budujemy Kościół Święty w jedności z Maryją”, praca w grupach
11.00 – Msza Święta w Sanktuarium Matki i Królowej Polskiego Morza 
12.00 - Obiad, zmywanie, nakrywanie
13.00 – Marsz do Władysławowa „Zimna woda zdrowia doda”
18.30 – Zasłużona kolacja, pomoc w kuchni
20.00 – Adoracja prowadzona przez grupy. Błogosławieństwo Fatimskie
22.00 – Cisza nocna 

Czwartek 3.07.2014. DZIEŃ TWÓRCZOŚCI I ZABAWY
7.30- Pobudka
8.00- Poranna modlitwa przy figurce św Józefa na zewnątrz ( Prowadzi wyznaczona grupa )
8.15 – Śniadanie pomoc przy wycieraniu i nakrywaniu naczyń 
10.00 – Temat dnia "Budujemy Kościół Święty w jedności z Jezusem" . Misterium
              Pogłębienie tematu dnia w grupach
12:00 - Msza Święta z obsadą liturgiczną poszczególnej grupy ( procesja darów )
13.00 – Obiad pomoc przy wycieraniu i nakrywaniu naczyń 
14.30 - Rekreacja na auli / zabawy na dworze 
15.00– Przygotowanie misteriów w grupach
17.00- Czas na spędzenie czasu animatora ze swoją grupą, przygotowanie nabożeństwa (ewentualnie: pokaz)
18.00 – Kolacja pomoc w kuchni
19.30 – Przedstawienie przygotowanych misteriów na auli, podarowanie sobie przygotowanego daru serca. 
             Krótkie nabożeństwo do Krwi Chrystusa przy kapliczkach siedmiu przelań na zewnątrz ze świecami
22.00 – Cisza nocna 
Piątek 4.07.2014. DZIEŃ ZAKOŃCZENIA I POŻEGNANIA
8.00- Pobudka
8.30- Uroczysta Msza Święta i niespodzianka dla rodziców przygotowana przez dzieci, na którą serdecznie   
          zapraszamy rodziców, rodzeństwo i opiekunów. ( Ściągnięcie uroczyste flagi )
9.30- Śniadanie dla dzieci / Rodzice, opiekunowie -czas przed Najświętszym Sakramentem 
10.15- Pakowanie się i sprzątanie pokoi.
11.00- Pożegnanie

piątek, 27 czerwca 2014

Katolik musi modlić się i działać!


Z ks. prałatem dr. Romanem Kneblewskim, proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, rozmawia Marta Milczarska

Odwołana w Poznaniu pseudosztuka „Golgota Picnic” będzie wystawiona w piątek, 27 czerwca, w bydgoskim Teatrze Polskim, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mamy do czynienia z celową prowokacją?

- Z pewnością mamy do czynienia z zamierzoną prowokacją. Nie sądzę, aby ta prowokacja wynikała wyłącznie z chamstwa i głupoty. Ma ona najwyraźniej szerszy, antykatolicki i antypolski wymiar oraz zdecydowanie sataniczny podtekst. A to się dzieje w naszym katolickim, polskim domu, w dodatku za nasze pieniądze – za pieniądze wiernych katolików i Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że u nas, w katolickiej Polsce nikomu na myśl by nawet nie przyszło w podobny sposób obrażać żydów czy muzułmanów. Natomiast to, co nasze i dla nas święte, można u nas bezkarnie najohydniej sponiewierać. Ta antykatolicka i antypolska hucpa nie zna granic. Czas wreszcie powiedzieć „Dość!”, czas wypowiedzieć nasze polskie „Veto!” i nie tylko wypowiedzieć, ale i wcielić je w życie, w nasze polskie życie polityczne, społeczne i kulturowe.

Ten pseudospektakl to bluźnierstwo i profanacja Chrystusa. Dlaczego w ostatnim czasie tak często my, katolicy w Polsce, jesteśmy obrażani, a ważne dla nas symbole ośmieszane?

- Pyta się pani redaktor dlaczego. Ponieważ zbyt wielki, wręcz przemożny wpływ na nasze życie społeczno-kulturalne mają ci, którzy nienawidzą Chrystusa i Jego jedynego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, a także Polski, Polaków i wszystkiego, co szczerze i prawdziwie polskie – polakożercy i zboczeńcy! Dopóki z tym Polacy nie zrobią porządku, dopóty będziemy tak cierpieć.

Po odwołaniu tej pseudosztuki w Poznaniu organizatorzy zapowiadają, że zorganizują go w 30 miastach w Polsce. Jak powinniśmy zareagować?

- Zareagować masowo – zdecydowanie, mocno, wielorako i skutecznie. Żądać, domagać się, pisać protesty, listy, petycje, organizować pikiety, manifestacje, angażować innych, wymyślać coraz to nowe formy i sposoby... A nade wszystko modlić się – modlić się wspólnie, głośno, publicznie, na różne sposoby – modlić się na różańcu, modlić się słowami modlitwy z egzorcyzmem do św. Michała Archanioła! Niech zadrżą moce piekielne oraz ich ziemskie agentury!

Jak wierni reagują na to, że w ich mieście ma być wystawiona ta pseudosztuka „Golgota Picnic”?

- Wierni bydgoszczanie, co mnie bardzo cieszy, spontanicznie organizują się i aktywizują. Raduje zwłaszcza zaangażowanie wielu młodych ludzi. Miejmy nadzieję, że budzi się nareszcie Polska Wiosna! A u nas w parafii odbywały się będą akurat uroczystości odpustowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Toteż ofiarujemy nasze modlitwy w intencji przebłagalno-wynagradzającej Najświętszemu Sercu Zbawiciela za tę zamierzoną w naszej Ojczyźnie i w naszym mieście bluźnierczą profanację.

Dziękuję za rozmowę.

Marta Milczarska

Źródło: Nasz Dziennik

Orędzie z Medjugorie 25.06.2014
Orędzie z Medjugorie 25.06.2014

 „Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dziatki, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

czwartek, 26 czerwca 2014

Adoracja 26.06.2014

Zapraszamy na ostatnią w tym roku formacyjnym Adorację Najświętszego Sakramentu
"PRAWDA"

godz. 20.00
Kaplica Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie

środa, 25 czerwca 2014

Szczęście guru

Chociaż propagatorzy sekt powołują się na wolność sumienia i wyznania, należy pamiętać, że ta wolność to możność wyboru pomiędzy prawdą a fałszem, dobrem a złem, drogą do zbawienia lub potępienia. Wybór należy do nas, ale jego konsekwencje nie tylko my poniesiemy, lecz także następne pokolenia. Dlatego należy zapobiegać propagowaniu złudnych, a tym samym destrukcyjnych i deprawujących ideologii.

Pojęcie „sekta” pochodzi od łacińskiego słowa „secare” – odcinać, odrąbywać, czyli oznacza grupę oderwaną od jakiejś społeczności. Każda sekta ma zwykle dwa oblicza: jedno propagandowe, zawsze atrakcyjnie ukazujące swój program, i drugie nieoficjalne, zdolne odpowiednimi metodami psychicznej manipulacji i zakłamaną indoktrynacją ujarzmić i ubezwłasnowolnić swe ofiary.

Obietnica szczęścia

Przyczyną coraz większej ekspansji sekt i destrukcyjnych kultów, zwłaszcza wśród młodzieży, jest przede wszystkim obniżanie autorytetu rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. W miejsce tradycyjnych autorytetów „wślizgują się” anonimowi „mistrzowie”, którzy oficjalnie nie ujawniają swych podstępnych dążeń ani ideologii, a posługując się atrakcyjnymi materiałami propagandowymi, zdobywają zwolenników.

Sporo jest informacji o ich przestępczości, lecz mało się mówi na temat religijnych błędów, z których te przestępstwa wynikają. Pamiętamy słynną tragedię z Gujany, gdzie na zlecenie swego guru 926 osób świadomie wypiło truciznę. Okazało się, że ich tragiczne zachowanie było konsekwencją tragicznej wiary! Wierzyli, że ich guru to „istota boska”! Zawsze gdy podwładni wierzą w boskość swego lidera, każdą jego decyzję przyjmują jako „wolę boga”, wierząc, że zastosowanie się do jego słów gwarantuje im wyższe wcielenie lub wieczne szczęście.

Wszystkie sekty religijne zdobywają swych wyznawców obietnicami osiągnięcia za ich pośrednictwem najwyższego szczęścia, ale każdy lider jako „osoba boska” od nikogo niezależna, może niezależnie uczyć swych poglądów.

To samo dotyczy religii Wschodu. Tam każdy guru czy inny „oświecony” uznawany za osobę boską, jest samodzielnym i niezależnym interpretatorem wszystkich religijnych pism oraz tradycji. Właśnie dlatego w Europie większość sekt opiera się na wschodnim światopoglądzie, czasem z dodatkami elementów kultury chrześcijańskiej, jednak z zasady są one antychrześcijańskie. Taką typową mieszanką różnych religii i filozofii jest okultystyczna ideologia „nowej ery” – New Age.

Jej zwolennicy chcą połączyć wyznawców wszystkich religii w jedną rodzinę ludzką pod jedną władzą „Maitrei” (personifikacji Maitri) – głowy Hierarchii Okultystycznej.

Werbunek

Werbowanie do sekt jest bardzo starannie przygotowane. Werbujący może okazać się znajomym lub krewnym, który nie ujawnia, że od pewnego czasu należy do kontrowersyjnej organizacji. Nawet jeżeli jest osobą nieznaną, zawsze zachowuje się przyjaźnie i nawiązuje „przyjacielski dialog”, próbując utrzymać z werbowanym stały kontakt. Dopiero później podważa jego tradycyjne poglądy, a dalszą powolną indoktrynacją doprowadza go do zakwestionowania autorytetów i kryteriów, w oparciu o które tamten ukształtował swój własny światopogląd.

Wówczas werbowany traci naturalną zdolność odrzucania poglądów, które godzą w jego poglądy oraz religijne przekonania i stopniowo poddaje się sugestii werbownika, przyjmując jego punkt widzenia. Zmiana światopoglądu prowadzi z kolei do zmiany poczucia własnej tożsamości – przyjęcia innego modelu zachowań, sposobu myślenia i zainteresowań, które werbowanemu zastępują dotychczasową tożsamość.

Skutki

Antychrześcijańska ideologia od dawna bardzo szczegółowo była opracowana i wprowadzana m.in. przez komunizm, teozofię, antropozofię, która początkowo rozpowszechniała się skrycie, ponieważ Kościół decyzją Kongregacji Świętego Oficjum z dn. 18 VII 1919 r. Zakazał jej praktykowania. W Polsce indyjski światopogląd rozpowszechniało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej przez Bibliotekę Polsko-Indyjską.

Później, w latach 70. XX w., przygotowywano w Indiach kadry propagatorów religii Wschodu dla krajów komunistycznych. Wśród tych, którzy współpracowali w szkoleniu tychże kadr, osobiście poznałam kilka osób z Polski. Nie zdawały sobie one sprawy, że w tych religiach i sektach na nich opartych nie ma motywacji do miłości Boga i bliźniego ani drogi do zbawienia. Rozpowszechnianie na szerszą skalę sekciarskich ruchów, może mieć następujące skutki:

- kształtowanie się destruktywnych osobowości na skutek indoktrynacji połączonej z różnymi formami ćwiczeń okultystycznych (np. magia) i hinduistycznych czy buddyjskich praktyk (np. joga, zen, medytacja transcendentalna itp.), podczas których dochodzi do zahamowania inteligencji, doświadczania złudnych euforii i niekorzystnych zmian stanów świadomości;

- kult jednostki, gdzie lider uznawany jest za nadczłowieka lub osobę boską, a to upoważnia go do całkowitej samowoli i lekceważenia Dekalogu;

- deprawację porządku moralnego opartego na Dekalogu, a także na Deklaracji Praw Człowieka, gdyż decyzja lidera staje się najwyższą, prawną normą postępowania;

- rozbicie jedności narodowej poprzez funkcjonowanie wielości niezależnych organizacji społecznych pod kierunkiem różnych liderów, realizujących często tajne i sprzeczne ze sobą cele;

- rasizm i niesprawiedliwość społeczną, podział ludzi na „czystych” i „nieczystych” istnieje nie tylko w indyjskich Wedach, ale także w Talmudzie, a ostatnio także w poglądach Świadków Jehowy dzielących ludzi na „synów ludzkich” i doskonalszych od nich „synów Bożych”;

- zafałszowanie biblijnej wiedzy o Bogu i Jego przykazaniach, co prowadzi do całkowitego subiektywizmu zarówno doktrynalnego, jak i moralnego, może więc powodować cofanie się naszej cywilizacji do coraz większego barbarzyństwa, w zależności od upodobań tych, którzy uznani zostaną za „nadludzi” lub za manifestację bogów;

- najgorsze niebezpieczeństwo – grzech powodujący utratę zbawienia przez tych chrześcijan, którzy w sektach praktykują gurupudżę (kult guru jako „boga”) czy inne bałwochwalstwo, np. kult bożków: Kriszny, Buddy, Moona, Maitrei.

S. Michaela (Zofia) Pawlik OP

O Autorze: misjonarka, znawca kultury i religii Indii

Artykuł ukazał się w 22 (czerwiec 2014r.) numerze Miesięcznika Egzorcysta.

Artykuł zamieszczona za zezwoleniem Miesięcznika Egzorcysta.


.


wtorek, 24 czerwca 2014

Wyjazd na Festiwal Młodych w Medjugorie 2014


Zapraszamy na wyjazd na Festiwal 

Młodych do 

Medjugorie 

2014


Nasze wyjazdy są swoistymi rekolekcjami w drodze.


Już dzisiaj zapraszamy na wyjazd w dn. 28.07 - 09.08.2014.


13 dni wspaniałych rekolekcji.

Jadą z nami: ks. Zbigniew Lesiczka cpps oraz o. Mihovil Filipovic smm

Rekolekcje w drodze
Wyjazd na Festiwal Młodych w Medjugorie
Mladifest 2014

28.07 – 09.08.2014

28.07.2014

6.00 Wyjazd ze Swarzewa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zabieramy pielgrzymów po drodze, ok. 15.00 Częstochowa, posiłek we własnym zakresie, wieczorem msza święta w Kalwarii.

29.07.2014

6.00 Msza Święta, śniadanie i wyjazd do Medjugorie, zabieramy z sobą suchy prowiant.

30.07.2014

w godzinach porannych przyjazd do Medjugorie, zakwaterowanie, zapoznanie się z Medjugorie. Obiadokolacja ok. 15.00. O 18.00 włączamy się w program parafii – ołtarz polowy. 21.00 Adoracja – ołtarz polowy.

31.07.2014

7.00 śniadanie, 8.00 Wyjście na wspólny różaniec na Podbrdo (Góra Objawień). 12.00 Wspólnota Błogosławieństw – Zawierzenie się Maryi. 15.00 obiadokolacja. 18.00 włączamy się w program parafii – ołtarz polowy. 19.00 Otwarcie Fesiwalu MłodychMszą Świętą . 21.30 Adoracja - ołtarz polowy.

01.08.2014

4.00 wyjście na Kriżevac – Droga Krzyżowa8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 poranna modlitwa, śpiewy, świadectwa. 12.00 wyjazd nad wodospady Krvavica, 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00  Msza Święta , 20.00 Adoracja Krzyża.

02.08.2014

7.00 śniadanie, wyjście na widzenie Mirjany. 9.00 – 12.00 program Mladifest. 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00  Msza Święta , 20.00 modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 21.30 spektakl „Cenacolo”.

03.08.2014

8.00 śniadanie. 9.00 wyjazd na Makarską (plaża). 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 msza święta, 20.15 procesja na terenie parafii, po procesji pół godzinna Adoracja.

04.08.2014

8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 Mladifest, 15.00 obiadokolacja, 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00  Msza Święta , 20-21.30 Adoracja, 22.00 Droga Krzyżowa na tyłach kościoła.

05.08.2014

8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 Mladifest, 15.00 obiadokolacja, 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00  Msza Święta , Adoracja, śpiewy na zakończenie festiwalu.

06.08.2014

8.00 śniadanie, 9.00 wyjazd do Splitu, zwiedzanie miasta, plaża,  Msza Święta  u Sióstr od Aniołów. 19.00 obiadokolacja. 20.00 Adoracja.

07.08.2014

9.00 śniadanie, 11.00 pakowanie bagaży do autokaru, 13.00  Msza Święta , 14.00 wyjazd do Polski.

08.08.2014

W godzinach porannych przyjazd do Częstochowy, czas wolny, 17.00  Msza Święta , 18.30 Adoracja z uwielbieniem Najświętszego Sakramentu. 21.00 Apel Jasnogórski w Sanktuarium.

09.08.2014

7.00 śniadanie, 8.00  Msza Święta  w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, po
mszy świętej indywidualne błogosławieństwo relikwiami Krwi Chrystusa. Wyjazd do Swarzewa.


Zgłoszenia: festiwalmedjugorje@gmail.com
+48 602 48 11 48

  • autokar klasy Orbis
  • doświadczeni kierowcy
  • pilot
  • kapłani: ks. Zbigniew Lesiczka cpps, o. Mihovil Filipovic smm
  • zakwaterowanie w pensjonacie w Medjugorie
  • ubezpieczenie

Koszt: 820 zł. oraz 200 EUR płatne w autokarze.

Ilość dni: 13