środa, 29 lipca 2015

Festiwal Młodych w Medjugorie 2015

Już za dwa dni odbędzie się kolejny Międzynarodowy Festiwal w Medjugorie. Wczoraj wyjechali nasi pątnicy ze Swarzewa. Autokar zabrał również pielgrzymów po drodze. Już pierwszego dnia pielgrzymowania Maryja przygotowała prezent w postaci Mszy Świętej w Wadowicach. Wielu z pątników miało po raz pierwszy możliwość nawiedzenia miejsca narodzin Jana Pawła II. 

Życzymy im wielu łask i owoców "Medjugoria".


Myśl na dzisiajwtorek, 28 lipca 2015

Mary Wagner uwolniona !

Kanadyjska obrończyni życia, Mary Wagner, wyjdzie dzisiaj na wolność. Kobieta została aresztowana pod koniec zeszłego roku za to, że mimo zakazu weszła do jednego z ośrodków aborcyjnych. Wręczała matkom róże, przekazując informacje, gdzie mogą szukać pomocy. Prosiła także, aby nie zabijały swoich dzieci.

- Jest to także sukces protestujących pod siedzibą kanadyjskiej ambasady w Warszawie polskich obrońców życia – podkreśla Jacek Kotula, obrońca życia, szef fundacji PRO – Prawo do Życia na Podkarpaciu

- Mary Wagner wychodzi na wolność po siedmiu miesiącach więzienia. W czerwcu sąd orzekł, że będzie siedziała dziesięć miesięcy, a jednak tak po przeliczali to wszystko, że wychodzi już teraz. Wcześniej siedziała prawie dwa lata. Teraz jest recydywa. Myślę, że nacisk Polaków, Kanadyjczyków, nasze działania i modlitwy spowodowały, że pomimo że ma taki sam zarzut i powinna być skazana na jeszcze więcej – ona siedziała mniej – wskazuje Jacek Kotula.

Wagner po wyjściu z więzienia będzie modlić się w kościele Najdroższej Krwi w Toronto, a następnie weźmie udział w dziękczynnej Mszy Świętej.

Od kilkudziesięciu lat w Kanadzie, podobnie do Mary Wagner o prawo do życia poczętych dzieci walczy Linda Gibbons. W przeciągu dwudziestu lat, ponad dziesięć spędziła w więzieniach.

Jacek Kotula chce zaprosić do Polski obie Kanadyjki. Prawdopodobna wizyta, już we wrześniu.

KZ/Radiomaryja.pl

Mladifest Medjugorie 2015 program


26. MLADIFEST

MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Medziugorje, 31. 07 - 6. 08. 2015


POKÓJ WAM!


Piątek, 31. 07. 2015
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU MŁODYCH
Msza święta
21.00 – 22.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota, 1. 08. 2015
06.00 – 06.40     Modlitwa różańcowa na Górze
                               Objawień przy figurce Matki Bożej
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Medytacja ze świecami
Modlitwa przed Krzyżem
Niedziela, 2. 08. 2015
Przed południem            Msze święte w różnych językach
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Procesja z figurką Matki Bożej oraz
                               adoracja Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek, 3. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Adoracja Najświętszego Sakramentu
z błogosławieństwem pośród wiernych
Wtorek, 4. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa (wspólnota Cenacolo)
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
21.15     Spektakl wspólnoty Cenacolo: CREDO
Środa, 5. 08. 2015
09.00     Modlitwa
Katecheza
Świadectwa
12.00     Anioł Pański
Przerwa
16.00     Świadectwa
18.00     Modlitwa różańcowa
19.00     Msza święta
20.30 – 21.30     Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.30 – 22.00     PRZESŁANIE
Wspólny śpiew na pożegnanie
Czwartek, 6. 08. 2015
Indywidualne wejście na Górę Kriżevac
05.00     Msza święta na Križevacu
UWAGI
  • Należy zabrać ze sobą radyjko (telefon komórkowy z radiem) i słuchawki, Pismo Święte, parasol.
  • Grupy, które będą uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym proszone są o nie planowanie dodatkowego programu w czasie trwania spotkania młodzieży.
  • W czasie trwania Festiwalu Młodych (oprócz niedzieli) nie będzie do południa Mszy świętych w różnych językach. Wszyscy pielgrzymi będą uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej wraz z młodzieżą.
  • W trakcie całego Festiwalu Młodych zapewnione jest symultaniczne tłumaczenie: Hrvatski, English, Italiano, Deutsch, Français, Español, Portugues, Polski, Slovensky SK, Slovenski SLO, Magyar, Română, Ruski, Česky, Korean, Arabic, Chinese Mandarine, Chinese Cantonese.

niedziela, 26 lipca 2015

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie - 25 lipca 2015r

„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, dziatki, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Dziatki, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i we wszystkich waszych potrzebach oręduje przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Myśl na dzisiaj

Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko - nic nie powinno napawać twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.

Św. O.Piopiątek, 24 lipca 2015

Oświadczenie Archidiecezji Warszawskiej ws. Mszy za Komorowskiego.

Rzecznik prasowy Arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński wydał oświadczenie w sprawie Mszy w intencji ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego kontekstem są głosy ze strony wiernych, wskazujące na ostatnie poczynania prezydenta, sprzeczne z nauką Kościoła.

"W związku z doniesieniami prasowymi odnośnie Mszy Świętej w kościele ss. Wizytek informujemy, że:

1. Archidiecezja Warszawska nie jest inicjatorem Mszy św. w intencji ustępującego prezydenta Komorowskiego. Msza została zamówiona w jednym z warszawskich kościołów przez grupę wiernych. Nieprawdą jest informacja, że będzie jej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

2. Mszę św., którą 6 sierpnia współorganizuje Archidiecezja Warszawska, razem z nowo powstającą Kancelarią Prezydenta, jest Msza inaugurująca prezydenturę prezydenta elekta Andrzeja Dudy.

3. Każdy wierny może zamówić Mszę św. w ważnej dla siebie intencji. Każdy ksiądz ma obowiązek zamawianą intencję przyjąć. Istotne jest, by ksiądz przyjmujący intencję i odprawiający Mszę św., odpowiednio i poprawnie pod względem teologicznym ją sformułował.

4. Kościół, poprzez oświadczenia Prezydium Episkopatu Polski, jasno wyraził swoje stanowisko w sprawie kontrowersyjnych – z punktu widzenia doktryny Kościoła – decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego. To stanowisko podzielają wszyscy polscy biskupi, łącznie z Arcybiskupem Warszawskim" - napisał ks. Śliwiński.

Myśl na dzisiaj


czwartek, 23 lipca 2015

List Komorowskiego do abp. Gądeckiego

Przed kilkoma dniami abp Gądecki napisał do Bronisława Komorowskiego list, w którym zaapelował o niepodpisywanie ustawy o in vitro (CZYTAJ TUTAJ).

Dziś prezydent ogłosił, że ustawę podpisał i że wchodzi ona w życie, ale jeden z jej punktów został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Również w środę Kancelaria Prezydenta opublikowała list Bronisława Komorowskiego do abp. Gądeckiego.

Przeczytaj co napisał niby-katolik do abp. Gądeckiego:

"Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!

Z najwyższą uwagą przeczytałem list Księdza Arcybiskupa z dnia 17 lipca br., poświęconyUstawie o leczeniu niepłodności.

Ksiądz Arcybiskup podkreśla, że występuje nie tylko jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, lecz również jako obywatel. Pragnę więc również podkreślić, że moje stanowisko w tej sprawie podyktowane jest zarówno troską o wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, jak i szacunkiem dla roli Episkopatu w naszym życiu społecznym. Roli budowanej w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania autonomii państwa i Kościoła.

Zadaniem Prezydenta jako głowy państwa jest troszczyć się o wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowywany w Sejmie konsensus. Zapewniam Księdza Arcybiskupa, że w kwestii tak złożonej jak in vitro, rozbieżność poglądów jest radykalna, a rozpiętość oczekiwań - ogromna. Od apeli o prezydenckie weto, po apele o jak najszybsze podpisanie ustawy. Od przekonania, że to zgoda na zabijanie, po entuzjazm i nadzieję na wymarzone, a często i wymodlone, potomstwo. Zadaniem Prezydenta jest rozważenie wszystkich konsekwencji, jakie przyjęcie lub odrzucenie tej ustawy może spowodować w życiu Polaków.

Demokratyczny porządek prawny wymaga od nas wszystkich gotowości do kompromisu, co niekiedy wiąże się z uznaniem parlamentarnej zgody za ważniejszą niż osobiste przekonania. Proces legislacyjny wymaga pogodzenia się z wolą większości w dążeniu do optymalnego kształtu ustawy. Niestety w parlamentarnej debacie nad kwestią in vitro partyjne kalkulacje i ideologiczne spory przesłaniają rzeczowe argumenty. Ta ustawa ma swoje słabości. Na etapie prac senackich Kancelaria Prezydenta RP sygnalizowała wątpliwość co do zgodności jednego z jej przepisów z Konstytucją RP. Zgadzam się też z Księdzem Arcybiskupem, że trzeba dbać o godność i szacunek dla każdego człowieka. Dlatego warto dostrzec, że ustawa wprowadza między innymi istotne regulacje prawne uniemożliwiające surogację, wybór płci dziecka na życzenie rodziców czy możliwość klonowania zarodków.

W moim przekonaniu jest to postęp w porównaniu z sytuacją obecną, czyli brakiem stosownych regulacji prawnych. Dlatego zdecydowałem się podpisać tę ustawę jednocześnie kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący jednego z jej przepisów.

Wyrazy szacunku

Bronisław Komorowski

ZA: http://gloria.tv/media/Vu1sZ1Pezi3

Rady św. Ojca Pio

Pierwsza rada

– to zdanie św. Pawła Apostoła: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28). To prawda, że Bóg potrafi nawet zło przemienić w dobro, ale pod warunkiem, że człowiek będzie Mu oddany bez żadnych zastrzeżeń. A więc także i grzechy, od których nie zawsze cię Bóg zachowa, On w swej Opatrzności potrafi obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz służył. I tak, gdyby król Dawid nie popełnił grzechu, to chyba nigdy by się nie zdobył na tak wielką pokorę. Także i Magdalena nie miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby nie zostały jej przebaczone liczne grzechy. A Jezus nie przebaczyłby jej, gdyby ich nie popełniła.


Rozważaj więc wielkie Boże miłosierdzie – ono przemienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości. Ono z naszej złości i jadu nieprawości potrafi wysączyć zbawcze soki dla naszych dusz. Czyż więc On nie potrafi tego uczynić z naszych utrapień, trosk i doświadczeń? I dlatego nie trzeba dręczyć się utrapieniami, jakiekolwiek by one nie były, a tylko starać się z całego serca kochać Boga, a wszystko wyjdzie na dobre. Nawet nie trzeba za dużo przemyśliwać nad tym, co z tego będzie, kiedy to będzie i jakie to dobro będzie. Jeśli Bóg kładzie ci na oczy błoto niewiedzy, to nie po to, by pozbawić cię wzroku, ale byś lepiej widział i by cię uczynić wspaniałym, godnym miłości i podziwu wobec aniołów. Może Bóg chce, byś upadł, jak ongiś to uczynił ze św. Pawłem, który spadł z konia?
Nie trać więc nadziei i odwagi z tego powodu, że upadasz, ale uczyń wielki akt pokory, ożywiając i odnawiając nadzieję. Tracić otuchę i niecierpli
wić się po upadku — to sztuczka i zasadzka nieprzyjaciela, to oddanie mu broni i pozwolenie mu na odniesienie zwycięstwa. A więc nie czyń nigdy tego, gdyż łaska Pana zawsze jest gotowa, by cię podźwignąć.

Druga rada

Niech ona będzie wyryta w twej duszy: Bóg jest naszym Ojcem. Czy jest więc sens bać się takiego Ojca, który powiedział i zapewnił nas, że bez Jego woli i Opatrzności nawet włos z głowy nam nie spadnie? Jest to naprawdę wspaniałe, że będąc dziećmi takiego Ojca, mamy i powinniśmy spełniać kolejne zadanie: kochać Go i służyć Mu! Wypełniaj więc swoje obowiązki i nie martw się o nic więcej. Zobaczysz, że gdy tak będziesz układał swoje życie, to Jezus sam zatroszczy się o ciebie. „Myśl o Mnie, a ja będę myślał o tobie” — powiedział kiedyś Jezus do św. Katarzyny ze Sieny. A Mędrzec powiada: „Ojcze Odwieczny, Twoja Opatrzność rządzi wszystkim” (por. Mdr 14, 3).

Trzecia rada

Trzeba zachowywać to, o czym nauczał Boski Mistrz, gdy mówił do swoich uczniów: „Czy brak wam było czego?” (Łk 22, 35). Warto dobrze się nad tym tekstem
zastanowić i rozważyć go. Bez pieniędzy, bez obuwia, bez ubrania – tylko w jednej tunice posłał Jezus swych uczniów w świat. I potem mówił do nich: „Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?” (Łk 22, 35). A oni odpowiedzieli, że niczego im nie brakowało. Dlatego i tobie to samo powiadam, że kiedy ogarnia cię zmęczenie i zniechęcenie, i nie odczuwasz żadnej ufności względem Boga, to czy ten trud powalił cię kiedy? Odpowiesz mi z pewnością, że nie. I dlatego pragnę dodać: czemu więc nie starasz się ochoczym sercem pokonać przeciwności? Jeśli cię Bóg nie opuścił w przeszłości, to jakże mógłby cię opuścić w przyszłości? Przecież w przyszłości będziesz do Niego należał bardziej, niż w przeszłości. Nie trzeba więc trwożyć się tym, co w przyszłości ma się stać w świecie. Może ono (zło) w ogóle nie przyjdzie? A choćby przyszło, to Bóg da ci siły do wytrzymania i zniesienia go. Boski Mistrz polecił św. Piotrowi, by szedł po falach morskich. Św. Piotr uląkł się, gdy zawiał wiatr i zaczął tonąć. A Boski Mistrz podał mu rękę i rzekł z wyrzutem: „Małej wiary, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14, 31). Jeśli Bóg każe nam chodzić po wzburzonych falach, to nie trzeba wątpić, nie trzeba się lękać. Bóg jest z tobą, a ty miej odwagę, a cieszyć się będziesz wolnością.

Czwarta rada

Czwarta rada dotyczy wieczności. Dla dzieci Bożych bardzo małe znaczenie ma to krótkie życie, które przemija, gdyż przez wieczność będziemy żyli w chwale Bożej. Zastanów się więc, czy idziesz właściwą drogą do wieczności, czy już stawiasz swoją stopę na tej drodze. Oby w tym kierunku szły twoje nogi i byś był szczęśliwy, bo nie ma znaczenia życie w tym przemijającym i niespokojnym świecie.

Piąta rada

Chciałbym, aby ona na zawsze była w twoim umyśle wyryta. Jej treścią są słowa z listu św. Pawła do Galatów: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (6,14). Zachowaj w sercu Jezusa Ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydadzą się tobie różami. Kolce korony cierniowej Zbawiciela, które raniły Jego głowę i ranią także naszą, nie spowodują w żaden sposób innych ran.
Dopóki będzie choćby jedna kropelka krwi w naszym ciele, dopóty będzie trwała walka między dobrem a złem. Próby, jakim cię poddaje i jakimi cię doświadcza Pan, są wyróżniającym znakiem Jego szczególnego umiłowania i jakby drogocenną perłą dla twej duszy. Te wszystkie trudności przeminą bardzo szybko, jak przemija zima, a po niej nastaje wiosna. Także i po naszym życiu doczesnym, które tak szybko przemija, nastanie niekończąca się wiosna, która będzie tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było nawałnic i burz.

poniedziałek, 20 lipca 2015

Myśl na dzisiaj

"Nawet święty nie powinien być pewny siebie, dopóki toczy walkę żywota, ani grzesznik, skoro może w jednym dniu stać się sprawiedliwym."
św. Hieronim z Strydonu


piątek, 17 lipca 2015

Polacy i Polki co oni z nami zrobili !!??Powyższy materiał daje do myślenia. Wczoraj w TV komentowali ostatnio udzielony wywiad Donalda Tuska, dwóm największym dziennikom europejskim. Z udzielonego wywiadu wynika, iż sam Donald Tusk wskazuję na możliwość zaistnienia napięć społecznych wyrażanych poprzez rozruchy, a wręcz rewolucję w najbliższym czasie w Europie. Czyżby wiedział coś więcej niż my? Dlatego potrzeba mądrości i roztropności. Jesteśmy wszakże narodem królewskim, a naszą Królową jest Najświętsza Maryja Panna. Nie możemy zapomnieć o naszych korzeniach i tym wszystkim co stanowimy od tysiąca lat. Nie dajmy wyrwać wiary z naszych serc. Bez wiary nie będzie silnych rodzin, bez silnych rodzin - Polski. 

sobota, 11 lipca 2015

Medjugorie - jeżeli spotkam zagubionego kapłana ...

Medjugorie nie jest potrzebne Tobie do zbawienia ale może być tym miejscem w którym zmienisz swoje spostrzeganie świata.


Modlitwa św. Franciszka z Asyżu
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

piątek, 10 lipca 2015

Modlitwa

Każdy twój wyrok przyjmę twardy. 
Przed mocą twoją się ukorzę. 
Ale chroń mnie Panie od pogardy.
Od nienawiści strzeż mnie Boże.Wszak tyś jest niezmierzone dobro. 
Którego nie wyrażą słowa. 
Więc mnie od nienawiści obroń.
I od pogardy mnie zachowaj.Co postanowisz niech się ziścić. 
Niechaj się wola twoja stanie. 
Ale zbaw mnie od nienawiści. 
Ocal mnie od pogardy Panie.


czwartek, 9 lipca 2015

11 lipiec 2015 - Msza Święta oraz nocne czuwanie - program

Zapraszamy na Mszę Świętą ku czci Krwi Chrystusa z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz na nocne czuwanie.

Zapraszamy wszystkich !!!

a szczególnie swoje zaproszenie kierujemy do osób wypoczywających nad polskim morzem od Pucka po Hel i Jastrzębią Górę.

Pożegnanie ks. Bogusława

Zapraszamy wszystkich, którzy razem z Domem Misyjnym w Swarzewie, chcą pożegnać ks. Bogusława, który przechodzi na nową placówkę misyjną.
Każdy z nas wiele zawdzięcza ks. Bogusławowi, dlatego chcemy wszyscy razem przy wspólnym ognisku podziękować za kilkuletnią posługę w Swarzewie. 
Przyjedźcie z gitarami, sałatkami, ciastami. 

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 12.07.2015
godz. 17.00

Z A P R A S Z A M Y  !Dziękujemy Księdzu za setki spowiedzi, rozmów i "recepty"


środa, 8 lipca 2015

W jaki sposób modlić się przed Najświętszym Sakramentem

Św. Alfons Maria de Liguori


Pewna siostra zakonna ustawicznie adorowała Najświętszy Sakrament. Gdy pytano ją, co robi przez tyle godzin, odpowiadała: „Cóż robić przed Panem Jezusem? Dziękować, kochać i błagać. To wszyscy całą wieczność czynić będziemy". Jeśli więc chcemy zyskać obfite owoce z naszych nawiedzeń Najświętszego Sakramentu, bierzmy z niej przykład.


1) Dziękuj. Umiemy okazywać wdzięczność rodzicom, krewnym, przyjaciołom, gdy odwiedzają nas, przybywając z daleka. Zastanówmy się: oto Pan Jezus opuszcza niebo, by nas nawiedzić i zamieszkać z nami. Gdy Go adorujemy w Najświętszym Sakramencie, ożywiajmy w sobie tę wiarę, uwielbiajmy Go i dziękujmy Mu za to, że zamieszkał na ołtarzu z miłości dla nas.

2) Kochaj. Kiedy św. Filipowi Neriuszowi przyniesiono w ciężkiej chorobie Najświętszy Sakrament, zawołał w uniesieniu radości: „Oto idzie Miłość moja!". Również i my możemy tak mówić, patrząc na tabernakulum, rozważając, że Jezus Chrystus przebywa tutaj i pała ku nam gorącą miłością. Według św. Bernarda Pan Bóg miłuje nas dlatego, aby być umiłowanym przez nas taką samą miłością. Jezus wyraźnie oświadczył, że przyszedł na ziemię po to (i po to zapewne na niej pozostał), aby nas pociągnąć do swojej miłości. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49).

Przez ten sakrament Pan Jezus zapala dusze ludzkie płomieniami świętości. Pewnego razu objawił się On św. Katarzynie Sieneńskiej w Najświętszym Sakramencie pod postacią gorejącego pieca. Święta dziwiła się, że od tego ognia nie zapalają się wszystkie serca. W obecności Najświętszego Sakramentu wzbudzajmy w sobie pragnienie podobania się Panu Bogu. Czyńmy i powtarzajmy często akty: ufności, miłości i całkowitego oddania się Panu.

3) Błagaj. Pan Jezus najchętniej wysłuchuje i daje najbardziej obfite łaski tym, którzy Go nawiedzają w Najświętszym Sakramencie. Pewien zakonnik powiedział, że Pan Jezus ukazał się mu pewnego razu w Najświętszym Sakramencie z rękami pełnymi łask. Żalił się, że nie ma komu ich dać, dlatego że o nie nikt nie prosi. Jeśli rzadko nawiedzamy Pana utajonego pod postacią chleba, to nie będziemy w stanie dłużej wytrwać w Jego obecności i nie będziemy wiedzieć, co tam robić, o czym z Nim rozmawiać. Dlaczego nie błagamy Go o łaski, których tak bardzo potrzebujemy? Prośmy Go, a da nam moc do oparcia się pokusom, siłę do poprawienia się z wad i błędów, w które tak często wpadamy. Uwolni nas od nałogu lub namiętności, która nas krępuje i nie pozwala oddać się całkowicie Bogu. Prośmy Go, a On pomoże nam cierpliwie znieść wszelkie przeciwności, rozpali nasze serca swą Bożą miłością, da nam zjednoczenie ze swą świętą wolą.

Jeżeli tylko poczujemy w duszy jakiś niepokój, gdy zdarzy się nam jakiś upadek, zaraz należy udać się przed Najświętszy Sakrament, przepraszać Pana Jezusa, a On nas uspokoi i nam przebaczy. Gdy doświadczamy jakichś niepowodzeń lub przykrości, ofiarujmy je Panu utajonemu w Eucharystii. Błagajmy, aby dał nam łaskę cierpliwego i pokornego ich znoszenia. Gdyby wszystkie osoby dążące do doskonałości tak postępowały, odnosiłyby wielką korzyść z tak bliskiej obecności Chrystusa. Łatwo i szybko by się uświęcały. Starajmy się więc to cenić, aby dojść do świętości dla chwały i miłości wiecznej Pana.

Św. Alfons Maria Liguori, Droga do świętości o ćwiczeniach duchowych, Homo Dei 2011, s. 97-98.

Read more: www.pch24.pl//w-jaki-sposob-m…

poniedziałek, 6 lipca 2015

zaproszenie na Mszę Świętą

Zapraszamy wszystkich na Mszę Świtą w intencji ks. Bogusława w dniu 7 lipca 2015 r. 
Jest to Msza zamówiona przez Grupę Modlitewną Dobra Nowina z okazji przypadającej w dniu dzisiejszym rocznicy urodzin Księdza.

wtorek, godz. 19.00
po Mszy Świętej zapraszamy na herbatę. 

niedziela, 5 lipca 2015

Budowa szpitala w Medjugorie coraz bliżej

Udało się podpisać porozumienie pomiędzy dwoma fundacjami katolickimi, które wyłożą i pozyskają środki na budowę szpitala w Medjugorie. Urzędnicy gminy Citluk również podpisali porozumienie z fundacjami, tym samym przydzielając 10.000 m2 ziemi pod medjugorski szpital. Szpital będzie posiadał oddział ratownictwa medycznego, ortopedii i kardiologii. 

Rosja: Kościół i państwo podpisało porozumienie w sprawie zapobiegania "aborcji"

Ministerstwo Zdrowia w Rosji podpisało porozumienie z rosyjskim Kościołem prawosławnym, które obejmuje zapobieganie aborcji i zapewnienie opieki paliatywnej. Porozumienie podpisane przez minister zdrowia Veronikę Skvortsovą i patriarchę Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zostało opublikowane na stronie internetowej Komisji Synodalnej rosyjskiego Kościoła prawosławnego ds. Posługi Charytatywnej i Społecznej.źródło: wersja angielska - www.nationalrighttolifenews.org/…/russia-church-a…

wersja rosyjska - www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html

piątek, 3 lipca 2015

Moja droga


Fot. Image Factory

Każdą trasę podejmę
bez chwili sprzeciwu jako
Pielgrzym dążący do celu,
aby cel ów na końcu mej drogi
odnaleźć, ku szczęściu absolutnemu,
duchowo- cielesnemu wyzwoleniu.

Każdą próbę przetrwam,
w imię Tradycji, choćby mój 
umysł wątpić zaczął, a próba 
straszniejszą niźli ognie
piekielne się stała, usłucham
serca, zawierzę głosowi mego
Przewodnika.


Każdego anioła upadłego
w ludzkiej skórze zjawionego,
odpędzę od siebie, aby paktom
diabelskim nie ulec.
Oddam się sprzymierzeńcom moim-
Płaszcz, Kapelusz i Laska- 
przed złem czyhającym zewsząd
zawsze mnie ochronią.

Każdej nauki się podejmę i
rytuałom się poddam,
pradawne obrzędy poznam.
Cierpliwym i przenikliwym
uczniem się stanę, aby mądrość
wchłonąć całą, a wiedza użyteczną
się stała.
W mej drodze Camino de Santiago...


~Camino~

czwartek, 2 lipca 2015

Orędzie z Medziugorje, 2 lipiec 2015r. - Orędzie dla Mirjany

„Drogie dzieci, wzywam was do szerzenia wiary w mojego Syna - waszej wiary. Wy, moje dzieci, oświecone Duchem Świętymi , moi apostołowie, przekazujcie ją innym – tym, którzy nie wierzą, nie znają , nie chcą jej znać – ale za to wy musicie dużo się modlić o dar miłości, gdyż to miłość jest oznaką prawdziwej wiary, a wy będziecie apostołami mojej miłości. Miłość wciąż od nowa ożywia ból i radość Eucharystii, ożywia ból męki mojego Syna, przez którą pokazał wam co to znaczy kochać bez miary, ożywia radość poprzez to, że pozostawił wam swoje ciało i swoją krew, aby was sobą karmić i w ten sposób być jedno z wami. Patrząc na was z czułością, odczuwam nieskończoną miłość, która mnie umacnia w moim pragnieniu, aby was doprowadzić do silnej wiary. Silna wiara da wam radość i wesele na ziemi, a w wieczności spotkanie z moim Synem. To jest Jego pragnienie. Dlatego więc żyjcie Nim, żyjcie miłością, żyjcie światłem, które was zawsze rozświetla w Eucharystii. Proszę was, abyście się dużo modlili za swoich pasterzy, abyście się modlili o coraz większą miłość do nich, gdyż to mój Syn dał wam ich, aby was karmili Jego ciałem i uczyli miłości. Dlatego wy też ich miłujcie. Jednakże, drogie dzieci, zapamiętajcie, miłość to znaczy tolerować i dawać, ale nigdy, nigdy nie osądzać. Dziękuję wam. ”„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.