wtorek, 31 marca 2015

Wielki Wtorek

J 13,21-33.36-38

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swymi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» Jezus odpowiedział: «To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej». Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».


poniedziałek, 30 marca 2015

Wielki Poniedziałek

J 12, 1-11 Namaszczenie w Betanii

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. 
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. 
Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie». 
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

czwartek, 26 marca 2015

środa, 25 marca 2015

Orędzie z Medjugorie, 25 marca 2015 r.

„Drogie dzieci! Również dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje wezwanie. Wy, dziatki, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Kard. Müller: Wiara nie może być rozwodniona i poluzowana!

Kard. Gerhard Ludwig Müller powiedział, że Kościołowi nie wolno oferować wiernym „rozwodnionej” wiary. Dotyczy to także celibatu, poluzowania moralności seksualnej czy obowiązku niedzielnego.

JE kard. Gerhard Müller udzielił wywiadu ukazującej się w Düsseldorfie gazecie „Rheinischen Post”. Odniósł się w niej do stosunku Kościoła świętego do świata w kontekście przedkładanych często pomysłów „dopasowania” wiary. Prefekt Świętego Oficjum zdecydowanie sprzeciwił się chrześcijaństwu w wersji „łagodnej”. „Temu, kto wątpi w życie wieczne, Kościół nie może po prostu powiedzieć: No, to nie jest tak naprawdę ważne, przede wszystkim rób czasem coś dobrego” – stwierdził kardynał.

Wyjaśnił, że Kościół nie może oferować wiernym „rozwodnionej” wiary, nie może postępować za „świeckim duchem czasu”. Dotyczy to, między innymi, kwestii bezżenności księży. Nie ma bowiem w opinii kardynała żadnych wiarygodnych argumentów przeciwko celibatowi, który, jak podkreślił purpurat, „opiera się na długiej tradycji”. Dodał, że istnieje bardzo duża bliskość pomiędzy kapłaństwem a bezżeństwem. Przecież także Jezus Chrystus żył w celibacie. „Nie widzę żadnych istotnych, dobrych powodów, by Kościół miał rezygnować z tej tradycji” – wyjaśnił prefekt Świętego Oficjum.

Sprzeciwił się także postulatom poluzowania moralności seksualnej oraz pomysłom dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Komunii, tłumacząc, że Kościół nie może powiedzieć tu po prostu „tak”. „Franciszek chce, by ludzie w trudnych sytuacjach nie byli pozostawiani sami sobie, ale by im towarzyszono, by byli integrowani w swoich wspólnotach, jednak nie odcinając się od nauki Kościoła” – mówił kard. Müller.

Hierarcha zapewnił też, że nie ma w Stolicy Apostolskiej żadnego „oporu” wobec Ojca Świętego Franciszka. „Lojalność wobec Następcy Piotra jest wymogiem sprawowania urzędu, tak, jak ja to widzę” – powiedział. „Robimy co tylko w naszej mocy, by wesprzeć papieża w obszarze nauki wiary” – dodał.

Wyjaśnił także, że Ojciec Święty Franciszek, choć ma wprawdzie swój własny, specyficzny styl komunikacji, to skupia się przede wszystkim na głoszeniu Radosnej Nowiny, sięgając zwykle po bardzo wyważoną argumentację. Nie można jednak projektować na papieża własnych wyobrażeń. „Gdy przyjmie się do wiadomości całe przesłanie Franciszka, będzie można stwierdzić, że chce on być przede wszystkim świadkiem Radosnej Nowiny” – zapewnił kardynał.

Źródło: pac/kath.net

poniedziałek, 23 marca 2015

Tak niewiele trzeba by odmienić komuś życie...

O. PETAR LJUBIČIĆ OFM Z ORĘDZIEM POKOJU W POLSCE20 kwietnia - Kraków - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe, os. Tysiąclecia 86 Mistrzejowice
21 kwietnia - Wrocław - Parafia pw . św. Michała Archanioła, ul. B. Prusa 78,
22 kwietnia - Poznań - Sanktuarium św. Józefa, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25
23 kwietnia - Szczecin - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Rydla 61
24 kwietnia - Rumia - dla trójmiasta - Parafia pw . NMP Wspomożenia Wiernych 1
25 kwietnia - Warszawa - Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
26 kwietnia - Częstochowa - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 53/63

PROGRAM:
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Święta
19.00 – Modlitwa o uzdrowienie i Adoracja

Na spotkaniach będą sprzedawane książki o. Petara oraz publikacje związane z Medziugorjem.

niedziela, 22 marca 2015

„Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”


"Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". (J 11:3-5,17,20-27,33-44)

sobota, 21 marca 2015

Dawna "Frytka" z "Wielkiego Brata" śwadectwo nawrócenia

"Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia". (Łk. 15.7-8)

"Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić". (Łk. 15. 22-24)

"Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się" (Łk. 15.31)

piątek, 20 marca 2015

W XXI w. chrześcijanie ukrywają swą wiarę w obawie przed dyskryminacją w sercu Europy.

Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii nie tylko rezygnują z eksponowania emblematów swej religii, ale dosłownie ukrywają swą wiarę w obawie przed dyskryminacją i szyderstwami. Do takich wniosków doszła rządowa Komisja ds. Równości i Praw Człowieka na podstawie przeprowadzonych ostatnio badań. Wzięło w nich udział 2,5 tys. osób.

Chrześcijanie bardzo często zeznawali, że są poddawani presji, by nie ujawniać swej wiary – czytamy w raporcie Komisji. Szyderstw i posądzenia o bigoterię obawiają się zarówno sprzedawcy, jak i pracownicy umysłowi czy dzieci w szkole.

Co więcej, jak przyznaje rządowa Komisja, chrześcijanie mają poczucie, że są także dyskryminowani przez nowe rozporządzenia dotyczące równouprawnienia. Odnoszą na przykład wrażenie, że ich prawa są deptane w imię równouprawnienia gejów. Utwierdziły ich w tym głośne procesy, wytaczane najczęściej przez samą Komisję ds. Równości, za złe potraktowanie gejów w firmach prowadzonych przez chrześcijan. Ostatnio przed sądem stanął na przykład cukiernik z Irlandii Północnej, który odmówił przygotowania tortu ze sloganem popierającym tak zwane małżeństwa homoseksualne.

Raport przyznaje, że w kwestii nowych rozporządzeń dotyczących równouprawnienia panuje wielkie zamieszanie. Poważne problemy sprawia to samym pracodawcom, którzy obawiają się, że zostaną posądzeni o naruszenie równouprawnienia.

Źródło: http://gosc.pl/doc/2395486.Londyn-Chrzescijanie-w-ukryciu

środa, 18 marca 2015

To się wydarzy za życia naszego pokolenia !

Wywiad z Jimem Caviezelem (fragmenty) odtwórcą roli Jezusa w filmie ,,Pasja" Mela Gibsona.

John Debney kompozytor muzyki do filmu "Pasja" wspomina że w trakcie montażu miały miejsce niezwykłe zdarzenia, urządzenia gasły w momentach ekstremalnych emocjonalnie, na taśmach (same) kasowały się zapisy dźwiękowe, Volume- czyli natężenie dźwięku (głośność) wyskakiwało na maksimum skali w momentach kiedy na ekranie pojawiał się szatan.
John Debney nigdy wcześniej ani później nie stworzył dzieła muzycznego, które mogłoby fascynować swoimi nowatorskimi rozwiązaniami.
Podobnie jak dla aktora Caviezela, jak dla reżysera Gibsona, dla kompozytora Johna Debneya.... praca nad Pasją stała się porażką w sensie komercyjnym.....Hollywood zamknął przed nimi swoje piekielne wrota. Sam Mel Gibson nie wytrzymał presji złego. Myślę, ze jego upadek po produkcji Pasji był zemstą złego za to wybitne dzieło, które jeżeli nie nawróciło to zmusiło do myślenia o wierze, życiu i Bogu tysiące, jak nie miliony.
Pasja zmieniła ich życie, podobnie jak zmieniła życie milionów którzy ten film zobaczyli.

Warto wysłuchać poniższego świadectwa do końca.


poniedziałek, 16 marca 2015

Brońmy Biskupów i Kapłanów! Non posumus!

Przemyśl, 12 marca 2015 r.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Przemyślu odbyła się rozprawa w sprawie wytoczonej przez osobę, która twierdzi, iż abp Józef Michalik w kazaniu wygłoszonym w dniu 16 października 2013 r. we Wrocławiu naruszył jej dobra osobiste. Nie został jeszcze wydany wyrok, postępowanie będzie kontynuowane.

Jesteśmy przekonani, że Ksiądz Arcybiskup miał nie tylko prawo, ale i obowiązek przypominać o tym, czym w rozumieniu Chrystusa i Kościoła jest małżeństwo, a także wskazywać współczesne zagrożenia wymierzone przeciwko rodzinie. Słowa Arcybiskupa wypowiedziane we wrocławskiej Katedrze nie mogą być rozpatrywane jako obrażające kogokolwiek indywidualnie. W naszym odczuciu sprawa przed przemyskim sądem została wytoczona wyłącznie dla uzyskania medialnego rozgłosu.

Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za modlitwę w intencji naszego Pasterza, jak i wszelkie gesty solidarności. Nie ustawajmy w modlitwach o łaskę nawrócenia dla tych, dla których dzisiejsze wydarzenie było kolejną okazją do ataku na wartości i prawa, na straży których stoi Kościół Chrystusowy.

Uprzejmie informujemy, iż poza niniejszym komunikatem nie będą udzielane żadne dodatkowe komentarze.

RZECZNIK PRASOWY KURII
/-/ ks. Bartosz Rajnowski

Źródło: KAI


*******************

Za komuny także chodziły co niektóre osoby do Kościoła aby nagrywać lub spisywać słowa wypowiadane z ambony przez księdza. Historia kołem się toczy i nie zapominajmy o tym, nie tylko w powyższym kontekście.

piątek, 13 marca 2015

Terminy wyświetlania filmu pt. „Bóg nie umarł” w WCK (Filharmonia) w Wejherowie

Terminy wyświetlania
filmu pt. „Bóg nie umarł” w WCK (Filharmonia)
w Wejherowie

piątek                  27.03.2015 – godz. 16:30
sobota                 28.03.2015 – godz. 17:30
niedziela             29.03.2015 – godz. 17:30
poniedziałek      30.03.2015 – godz. 16:30
wtorek                31.03.2015 – godz. 16:30
wtorek                07.04.2015 – godz. 16:30

Ceny biletów:
12,00 zł. ulgowy
14,00 zł. normalny

Treść filmu

W filmie "Bóg nie umarł" (2014, reż. Harold Cronk), Josh podczas zajęć Pana Radissona, kwestionuje jego tezę, że Bóg nie istnieje. Nauczyciel postanawia, by jego uczeń potwierdził swoje zdanie, udowadniając, że jednak Bóg istnieje. Od tego będzie zależeć jego zaliczenie przedmiotu.

czwartek, 12 marca 2015

Wyjazd na Festiwal Młodych do Medjugorie 2015
***Zapraszamy  

na 

Festiwal Młodych do Medjugorie 2015


Nie ważne ile masz lat - ważne na ile młody jesteś duchem.


Nasze wyjazdy są swoistymi rekolekcjami w drodze.Już dzisiaj zapraszamy na wyjazd
 w dn. 28.07 - 09.08.2015.13 dni wspaniałych rekolekcji.


Jedzie z nami: ks. Zbigniew Lesiczka cpps 


wspaniały rekolekcjonista i spowiednik, kochający ludzi.
Rekolekcje w drodze
Wyjazd na Festiwal Młodych w Medjugorie
Mladifest 2015

28.07 – 09.08.201528.07.2015


6.00 Wyjazd ze Swarzewa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zabieramy pielgrzymów po drodze, posiłek we własnym zakresie, wieczorem Msza Święta w Kalwarii.


29.07.2015


8.00 Msza Święta, śniadanie, zapoznanie się z historią sanktuarium i ok. 14.00 wyjazd do Medjugorie, zabieramy z sobą suchy prowiant.


30.07.2015


w godzinach porannych przyjazd do Medjugorie, zakwaterowanie, zapoznanie się z Medjugorie. Obiadokolacja ok. 15.00. O 18.00 włączamy się w program parafii – ołtarz polowy. 21.00 Adoracja – ołtarz polowy.


31.07.2014


7.00 śniadanie, 8.00 Wyjście na wspólny różaniec na Podbrdo (Góra Objawień). 12.00 Wspólnota Błogosławieństw – Zawierzenie się Maryi. 15.00 obiadokolacja. 18.00 włączamy się w program parafii – ołtarz polowy. 19.00 Otwarcie Fesiwalu MłodychMszą Świętą . 21.30 Adoracja - ołtarz polowy.


01.08.2014


3.00 wyjście na Kriżevac – Droga Krzyżowa, 8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 poranna modlitwa, śpiewy, świadectwa. 12.00 wyjazd nad wodospady Krvavica, 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 Msza Święta , 20.00 Adoracja Krzyża.


02.08.2014


7.00 śniadanie, wyjście na widzenie Mirjany. 9.00 – 12.00 program Mladifest. 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 Msza Święta , 20.00 modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 21.30 spektakl „Cenacolo”.


03.08.2014


8.00 śniadanie. 9.00 wyjazd na Makarską (plaża). 15.00 obiadokolacja. 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 msza święta, 20.15 procesja na terenie parafii, po procesji pół godzinna Adoracja.


04.08.2014


8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 Mladifest, 15.00 obiadokolacja, 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 Msza Święta , 20-21.30 Adoracja, 22.30 Droga Krzyżowa na tyłach kościoła.


05.08.2014


8.00 śniadanie, 9.00 – 12.00 Mladifest, 15.00 obiadokolacja, 16.00 czas świadectw, 18.00 różaniec, 19.00 Msza Święta , Adoracja, śpiewy na zakończenie festiwalu.


06.08.2014


8.00 śniadanie, 9.00 wyjazd do Splitu, zwiedzanie miasta, plaża, Msza Święta u Sióstr od Aniołów. 19.00 obiadokolacja. 20.00 Adoracja.


07.08.2014


9.00 śniadanie, 11.00 pakowanie bagaży do autokaru, 13.00 Msza Święta , 14.00 wyjazd do Polski.


08.08.2014


W godzinach porannych przyjazd do Częstochowy, śniadanie, czas wolny, 17.00 Msza Święta , 18.30 Adoracja z uwielbieniem Najświętszego Sakramentu. 21.00 Apel Jasnogórski w Sanktuarium.


09.08.2014


7.00 śniadanie, 8.00 Msza Święta w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, po
mszy świętej indywidualne błogosławieństwo relikwiami Krwi Chrystusa. Wyjazd do Swarzewa.Koszt ok. 1700 zł.

Zabieramy pielgrzymów po drodze:


Swarzewo - Trójmiasto - Toruń - Włocławek - Łódź - Częstochowa - Warszawa - Kalwaria Zebrzydowska*. 
(*w wyznaczonych miejscach zbiórek)Przepiękny plan, w którym będzie przeplatała się modlitwa wraz ze zwiedzaniem przepięknych miejsc, uczynionych nie tylko ręką ludzką.

* 13 dni rekolekcji w drodze
* opieka duszpasterska wspaniałych kapłanów
* zakwaterowanie 800 m. od kościoła w Medjugorie
* opieka pilota
* autokar wycieczkowy (klimatyzacja, barek)
* ubezpieczenie
* wspólna modlitwa
* rodzinna atmosfera
* wyżywienie:
- Kalwaria Zebrzydowska - śniadanie
- Medjugorje - śniadania i obiadokolacje
- Częstochowa - śniadanie x 2
* miejsca które odwiedzimy:


Kalwaria Zebrzydowska, Medjugorie, Wodospady Kravica, Etno Celo, Vepric (Chorwackie Lourdes), Makarska, Split, Częstochowa.Zgłoszenia: festiwalmedjugorje@gmail.com
+48 602 48 11 48

wtorek, 10 marca 2015

Uratuj Świętego!


Od 16 do 25 marca br. na terenie całego kraju kilkanaście tysięcy osób będzie modlić się codziennie w intencji dzieci, których życie zagrożone jest aborcją. To wszystko za sprawą akcji Uratuj Świętego, która w tym roku odbędzie się po raz siódmy.


Nowenna w intencji życia swój początek wzięła w diecezji łomżyńskiej w 2009 roku. Grupa diakonów wraz z ojcem duchownym seminarium duchownego wpadła na pomysł, aby przez Internet zaprosić swoich znajomych do wspólnej modlitwy w intencji życia. Utworzyli oni stronę internetową, skontaktowali się z mediami i przygotowali rozważania na każdy dzień. Dzięki tym działaniom w pierwszej edycji akcji wzięło udział ok. 600 osób. Kolejne lata zaowocowały rozwojem akcji. W 2010 pojawiły się komentarze wideo na każdy dzień nowenny. Gośćmi akcji byli m.in. Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz, Bogdan Rymanowski, Paweł Kukiz, Brygida Grysiak, Anna Kalczyńska, Jan Pospieszalski, Marzena Nykiel, Dorota Gawryluk, Włodzimierz Szaranowicz, Jerzy Zelnik, Maciek Musiał i inni... W 2012 roku w akcji wzięło udział prawie 15. tysięcy osób.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 16 marca i potrwa do Dnia Świętości Życia, czyli do 25 marca. Hasłem są słowa "Jestem za życiem!". Aby dołączyć do akcji wystarczy 30 sekund. Tyle zajmuje wypełnienie krótkiego formularza na stronie www.uratujswietego.pl. Kolejnym krokiem jest już modlitwa w czasie trwania nowenny.

Akcja doczekała się też własnej piosenki, która w pełni oddaje sens akcji. Autorem muzyki i słów jest Magda Pyskło, animatorka oazowa z ostrołęckiej parafii pw. Nawiedzenia NMP. Przejmujący tekst utworu podkreśla konieczność włączenia się w modlitwę w intencji "najbardziej bezbronnych ze wszystkich bezbronnych" 


Centrum Akcji Uratuj Świętego: www.uratujswietego.pl

poniedziałek, 9 marca 2015

Pielgrzymka do Hiszpanii Zgromadzenie M św. Gabriela

Zgodnie z prośbą Ojców ze  Zgromadzenia Braci Montfort Świętego Gabriela - Bracia Gabrieliści - zamieszczamy program pielgrzymki do Hiszpanii.
Zgromadzenie M św. Gabriela
Ul. Noskowskiego 13
42-226 Częstochowa
Tel. 34 367 16 24

Informacji o trasie pielgrzymki Św. Teresy z Avilii
DATA
ODWIEDZINY
MIEJSCE NOCLEGOWE
24.08.2015
Autokar Cz-wa do Lotnisko KTW o godz.  09:15
 Przyjście BCN o godz. 15:00
Arenys de Mar: plaja
Escolapias-Ntra. Sra. Del Rosario.
c/ Andrés Guri 54
Arenys de Mar (BCN)
25.08.2015
Manresa: Św Ignace piszał Ćwiczenia duchownych
Montserrat: Sanktuarium NMP
Arenys de Mar (BCN)
26.08.2015
Św. Rodzina, Bazylika. Msza św
Miasto BCN: Panorama ogólna
Arenys de Mar (BCN)
27.08.2015
NMP Filary w Zaragoza: sanktuarium narodowy
Aranda (San Gabriel)
Crtra La Aguilera, km 6,5
28.08.2015
Silos: klasztor benedyktynów
Caleruega: żłobek św. Dominika
Aranda de Duero (Burgos)
(San Gabriel)
29.08.2015
Segovia: klasztor św. Jana Krzyża
Avila: żłobek św. Teresy. Fondatorka
Avila / CASA D. DE EJERCICIOS.
C/ Valladolid, 48. 05005 Ávila.
30.08.2015
Alba de Tormes: Grób św. Teresy
Salamanca: Znany uniwersytet
Salamanca
Plaza Maestro Tárraga, 6
31.08.2015
Sanktuarium NMP z Fatimy
Fátima / Avda Beato Nuno, 291
01.09.2015
Dzień na skupienie i modlitwę
Sanktuarium NMP z Fatimy
Fátima
02.09.2015
Yuste: klasztor Ojcowie Paulinów
Toledo: el Greco. Miasto trzykulturowe i teresiańskie
Toledo / Ronda de Buenavista, 5
03.09.2015
Madrid: panorama. NMP Almudena
Parafia montfortiańska: Nª Sª Rosario
Klasztor Cystersów
Sta Mª de Huerta /
 c/ San Bernardo, 1
04.09.2015
Lotnisko BCN o godz. 13:30
 Autokar Pyrzowice - Cz-wa (Polska) o godz. 19:00

Koszt: o koło 3000 zl. OBEJMUJE: Autokar z Cz-wie do Pyrzowicach. Lot do Barcelony. Autokar w Hiszpanii i Portugalii. Nocleg + śniadanie + obiadokolacja. Odwiedziny miastach, sanktuaria, katedry. Lot z BCN do KTW. Autokar do Cz-wy.
1 Termin zapłaty: Zaliczka 29 stycznia: 800 zł / 2 termin 30 Kwietnia: 1000 zł / 3 termin 30 Lipca: reszta.
Przelew na konto: Fresno – Garcia Genaro, ul. Noskowskiego 13, 42-226 Częstochowa; tel. +48.34.367 16 24
ING BANK ŚLĄSKI W CZĘSTOCHOWIE NR: 48 1050 1142 1000 0092 0397 7039

Dane zleceniodawcy: Imię, nazwisko, adres, tel, mail.
Tytuł operacji: Pielgrzymka Św. Teresy z Avilii (zaliczka, 2 termin, 3 termin)

*INFORMACJA KONKRETNA BĘDZIE DODANA PÓŹNIEJ.

Rusza akcja Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o modlitwę w intencji osób konsekrowanych toruńska wspólnota biblijna „Słowo Życia” rozpoczęła akcję Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych (DAOK).

Adopcja polega na objęciu modlitwą na czas trwania Roku Życia Konsekrowanego jednej osoby konsekrowanej.

Osoba, która podejmie się Duchowej Adopcji zobowiązuje się na czas trwania RŻK tj. do 2 lutego 2016 r. do regularnej duchowej opieki nad przydzieloną osobą konsekrowaną.

Osoby, które chcą przyłączyć się do akcji DAOK powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie daok.pl
W odpowiedzi otrzymają maila z danymi osoby konsekrowanej, która została oddana w ich duchową opiekę.
Mail będzie zawierał imię i nazwisko osoby konsekrowanej, nazwę zgromadzenia i miejscowość, w której posługuje.

Żyją obok nas i między nami.
Od lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie naszej diecezji.
Ogarniają swoją opieką dzieci i młodzież, chorych i starszych, prowadzą szkoły, przedszkola, domy opieki.
Podejmują wiele dzieł charytatywnych i ewangelizacyjnych.
Trwają na nieustannej modlitwie wypraszając łaski dla każdego z nas.

Teraz jest okazja byśmy zostali ich aniołami stróżami.

Bóg nie umarł - nowy film

Witaj Robercie!

„Nasze” media huczą, całe społeczności podają sobie informacje, że… najgłośniejszy film religijny ostatnich lat od najbliższego piątku (6.03) będzie w kinach w Polsce!


Wszem i wobec  mam zaszczyt zaprosić Cię do kina na „Bóg nie umarł”! Robię to z tym wielką radością, że jest to nie tylko piękne wydarzenie filmowe ale przede wszystkim EWANGELIZACYJNE.

W pierwszym tygodniu film jest w aż 108 lokalizacjach w całym kraju (w tym w sieciach Multikino i Helios). Teoretycznie kino jest w zasięgu każdego.

Pisać mogę wiele... najpierw zobacz zapowiedź filmu:


Link do trailera: http://bognieumarl-film.pl/

W wielkim skrócie:

Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. W pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez fanatycznego ateistę prof. Radissona. Wykładowca już na pierwszych zajęciach każe studentom napisać na kartce słynne zdanie Fryderyka Nietzschego: „Bóg umarł”, i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił.


PO CO POWINNO SIĘ IŚĆ DO KINA?

 *by dać sobie „zastrzyk nadziei” i przypomnieć sobie, że BÓG JEST DOBRY.

* by wrócić „mocniejszy” duchowo

* by wesprzeć ewangelizację przez film

 *by zmobilizować kina do wspierania dzieł chrześcijańskich

 *by spędzić naprawdę miły wieczór 

A po wczorajszej premierze w Krakowie spotkałem wiele poruszonych do głębi osób. Widząc co dzieje się wokół filmu, jestem przekonany, że dostaliśmy jakby „prezent z nieba”. Jest się z czego cieszyć!

Ale to nie koniec.

PONIEWAŻ JEST TO FILM EWANGELIZACYJNY...
chcę do jego promocji zaprosić Ciebie i Twoje środowisko. W ten sposób dzieło ewangelizacji przez film staje się Twoim dziełem.


Zapraszam do wykorzystania np. takich sposobów:

1) Wspólne wyjście do kina (we dwie, trzy… dziesięć osób). Bądź liderem, weź innych.

2) Dołącz do wydarzenia na Facebooku tutaj:
https://www.facebook.com/events/845176992205559/845177002205558/

lub udostępnij plakat filmu tutaj:

3) Przeczytaj lub zaproponuj księdzu treść ogłoszeń duszpasterskich:

4) Przeprowadź lub zaproponuj zorganizowanie lekcji w oparciu o film. Konspekt jest tutaj:

i bardzo ważne na koniec:

5) napisz swoją opinię o filmie. One zachęcą kolejnych ludzi:


To trochę podobnie jak na końcówce filmu…
...podczas koncertu artyści zachęcają do wysłania SMSa „Bóg nie umarł” do swoich znajomych. I liczą... jeśli jest na stadionie 10 000 osób, a każdy ma 100 znajomych – to w ciągu chwili wysłanych będzie 1 000 000 SMSów.
Niesamowita jest siła wspólnego działania.

(ps: w bazie osób, do których wysyłam ten mail jest trochę więcej niż 10 000 osób. Jest... 380 000 maili!  )


Kończę ten list zachętą z Ewangelii Mateusza:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,32)

BÓG NIE UMARŁ.
BÓG JEST DOBRY.

Ja chcę to głosić i zapraszam także Ciebie.
Miłego seansu! 

Z Bogiem +
Podpis Andrzej
www.gloria24.pl
www.BogNieUmarl-Film.pl
www.wielkazmiana.pl
andrzej@gloria24.pl
  
Inspirujemy! Niech dzieją się dobre rzeczy!


PS: Lista istotnych materiałów dot. filmu:
LISTA KIN:

CO ZROBIĆ, BY FILM BYŁ W POBLISKIM KINIE:

TRAILER FILMU:

ZARYS FABUŁY:

GALERIAZDJĘĆ:

OFICJALNA STRONA NA FB:

czwartek, 5 marca 2015

Adoracja Najświętszego Sakramentu 05.03.2015

Zapraszamy wszystkich na dzisiejszą 
Adorację Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie.

Dom Misyjny za plebanią.
godz. 20.00


Oświadczenie sekretarza generalnego KEP ws. Konwencji CAHVIO

Konwencja CAHVIO błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi - stanowisko Konferencji Episkopatu Polski przypomina w specjalnym oświadczeniu jej sekretarz generalny bp Artur Miziński. Podkreśla w nim, m.in., że wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne, a przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich.

Oświadczenie

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Na posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 4 do 6 marca 2015 roku zaplanowano debatę i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy CAHVIO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski przypomina swoje stanowisko w tej sprawie.

Przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Biskupi podkreślają, że Konwencja błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

CAHVIO ogranicza też suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. Komitet ten będzie określał, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz będzie rozliczać nasz kraj z realizacji tychże.

Konferencja Episkopatu Polski, poprzez Radę ds. Rodziny, podkreśliła już uprzednio, że CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej i z tego powodu nie może być zaakceptowana.

Biskupi wyrażają uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazywały zagrożenia wynikające z ratyfikacji Konwencji, a od wielu lat działają na rzecz dobra rodzin.

Episkopat Polski ma nadzieję, że dla senatorów Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, wobec czego wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne.

Bp Artur Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Motywujmy jak największą grupę osób do podpisania petycji. (CitizenGO)

Nie wolno modlić się w szkole! Kuratorium zezwoli, gdy zgodę wyrazi 100 proc. rodziców

Katowickie Kuratorium Oświaty zakazało modlitwy przed lekcjami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach.

Od 25 lat uczniowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odmawiali modlitwę przed lekcjami. Zmieniło się to po skardze jednego z rodziców do kuratorium. Wydano zakaz modlitwy, poparty w dodatku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stwierdziło, że dzieci powinny się modlić się na lekcjach religii, a nie – na przykład – na matematyce.

Apel jednego z rodziców postanowiła skontrować posłanka PiS, Anna Sobecka. Wystosowała pismo do kuratorium z prośbą o udzielenie zgody na modlitwę uczniom szkoły. Zwróciła uwagę, że wystosowany zakaz, to akt dyskryminacji chrześcijan.

By zażegnać spór, śląskie kuratorium postanowiło w najbliższym czasie… przeprowadzić ankietę wśród rodziców uczniów. Modlitwa w szkole będzie przywrócone pod jednym warunkiem: że opowie się za nią 100 proc. rodziców.

Źródło: „Nasz Dziennik”

poniedziałek, 2 marca 2015

Orędzie z Medjugorie 02.03.2015„Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna. Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu.
Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. Spoglądam na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, i przynoszę je swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn słucha swojej Matki.
On miłuje, odkąd się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali.
Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi i Ja jako Matka z wami. Módlcie się o siłę wiary, ponieważ z silnej wiary przychodzi miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości.
Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz.
Dziękuję wam”.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.