sobota, 4 sierpnia 2012

Modlitwy małżonków


Modlitwy małżonków


Panie, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas miłością. Zawsze myślałeś o nas "razem" i tak nas kochałeś, jedno obok drugiego. Panie, spraw, abyśmy pojęli sztukę głębokiego, wzajemnego poznania. Daj nam odwagę przekazywania sobie naszych pragnień, ideałów, nawet ograniczeń naszego działania, aby małe, nieuniknione słabości natury, przelotne niezrozumienia, coś niespodziewanego czy niedyspozycje, nie naraziły tego co nas jednoczy, ale napotkały na serdeczną i wspaniałomyślną wole zrozumienia. Daj, Panie, każdemu z nas dwojga radosna fantazję w wyrażaniu każdego dnia szacunku i czułości, aby nasza miłość zajaśniała jak mała iskierka Twojej niezmierzonej Miłości.
*************************************************************************
Zachowaj nas, Panie, od drobiazgowości. Daj nam rozwagę w słowach i czynach. Strzeż nas od pospiesznego sądu i wytykania sobie błędów. Pomóż nam odnosić się do siebie z zaufaniem, bez lęku i poczucia żalu. Zachęcaj nas do ofiarności, napełnij nasze serca pokojem i delikatnością. Pomóż nam hojnie obdarzać się dobrymi słowami i życzliwością. Naucz nas, Panie, że nasza miłość jest darem od Ciebie.
*************************************************************************
Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań: uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości, były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni. Bądź zawsze blisko nas, o Matko! Amen.
*************************************************************************
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże  - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże  - zmiłuj się nad nami.
 1. Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem - Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci (dopowiedzenie)
 2. Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach -
 3. Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni -
 4. Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka-
 5. Abyśmy "bycie jednym ciałem" nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości -
 6. Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo -
 7. Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością -
 8. Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali -
 9. Abyśmy obdarzali się zaufaniem -
 10. Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć -
 11. Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam "cichych dni"-
 12. Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię -
 13. Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji -
 14. Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga -
 15. Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem -
 16. Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami -
 17. Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
 18. Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami -
 19. Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy-
 20. Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
 21. Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności -
 22. Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
 23. Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana -
 24. Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
 25. Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
 26. Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
 27. Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  zmiłuj się nad nami.
K. Boże, Ty powiedziałeś "niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.
W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.
Módlmy się
Boże Wiekuista Miłości, Ty "na początku" stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza "od początku" i miłuje "do końca". Amen
***
Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem "Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci", na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.


###########################################################

RODZINO NIE POZWÓL SIĘ ZNISZCZYĆ


Ojciec Pio mawiał często: „ Dzieci zbawią świat „. Potem dodawał :” Wystarczyłoby pięć milionów modlących się dzieci, żeby zbawić świat”, to znaczy przeszkodzić złu w czynieniu spustoszenia, którego obecnie dokonuje. Poprosił on młodego nowicjusza, mojego przyjaciela, ojca Andrea  D’Ascanoi o utworzenie dziecięcych grup, nazwanych „Armata Bianka”/biała broń/. Dzieci, zgromadzone pod płaszczem Maryi, miały modlić się i poświęcić Jej Niepokalanemu Sercu, aby uświadomić sobie niezwykłą moc modlitwy i wielki wpływ, jaki mogą wywierać na serce Boga. Dzisiaj ów kapucyn ma pod swymi skrzydłami już milion dzieci: w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w Europie itd. W święto Zesłania Ducha Św. W 1996r. ojciec Andrzej, powołując się na słowa O.Pio mówił: „Potrzeba ich pięć milionów. Jest już milion. Ale gdzie znajdę pozostałe cztery”?
Czy wy, rodzice, jesteście  gotowi poświęcić wasze dzieci Niepokalanemu Sercu Maryi? Czy jesteście gotowi ofiarować wasze rodziny, mieć więcej dzieci, aby oddać je Niepokalanemu Sercu Maryi, by w ten sposób przybyły te 4 mln., których wciąż jeszcze brakuje? Jeśli tak, można mieć nadzieję. Dzieci zbawią świat!

SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ WASZE RODZINY

Temat tej książeczki brzmi: „ Rodzino, nie pozwól się zniszczyć”. Jest to rzeczywistość, której nie mogę ominąć, ponieważ Matka Boża wciąż o niej mówi. Mówiła o niej w Fatimie, mówi o niej także dzisiaj w Medjugoriu. Oto Jej słowa: „ Drogie dzieci szatan chce zniszczyć wasze rodziny. Jest bardzo aktywny”.
Pewnego dnia spotkałam w Medjugoriu ojca Malingo, afrykańskiego egzorcystę, pracującego w Rzymie. Spytałam go: „ Co po 40 latach odprawiania egzorcyzmów uznałbyś za najgroźniejsze działanie szatana w dzisiejszym świecie?”. Odpowiedział, nie wahając się ani minuty: „Zniszczenie rodziny”.
Nie trzeba złudzeń: istnieje szatański plan, mający na celu powolne niszczenie rodziny takiej, jaką stworzył Bóg, zwłaszcza przez prawa ustanawiane przez nasze rządy. Na początku tworzy się ideę, że na ziemi jest za dużo ludzi, że trzeba ograniczyć liczby narodzin. Narzuca się to jako prawdę naukową. Stąd bierze się sztuczne regulowanie liczbą narodzin. Doradza się przerywanie ciąży, które legalizuje się i opłaca. Tworzy się bardzo liberalne prawodawstwo, sprzyjające rozwodom. Pozwala się homoseksualistom na zawieranie legalnych związków małżeńskich i na adoptowanie dzieci. Nasze prawo w sposób oczywisty pogardza rodziną. Musicie wiedzieć, że szatan ma swój niszczycielski plan w stosunku do rodziny każdego z was.
Chcę jednak pocieszyć tych, którzy już ucierpieli z powodu tego niszczycielskiego planu. Bóg ma, bowiemplan odnowy i zmartwychwstania każdej rodziny. Szatańskie plany mogą być unicestwione, jeśli oddamy się Bogu i weźmiemy do rąk broń, którą proponuje Ewangelia. Matka Boża mówi: „Szatan pracuje zwłaszcza wśród młodych i to przez młodych chce niszczyć rodziny. Wielu młodych szuka dzisiaj szczęścia tam, gdzie wielu je traci”. To, że młodzi szukają szczęścia, jest czymś normalnym. Do nas, rodziców, należy wskazanie dzieciom prawdziwej drogi do szczęścia.
Matka Boża mówi również; „Młodzi są moją wielką nadzieją, moją największą nadzieją. Wchodzą w życie czyści; nie zostali jeszcze pochłonięci przez całe zło naszego społeczeństwa”. Są oni na progu życia i Matka Boża wiąże z nimi niezwykłą nadzieję. Niech o tym wiedzą! „Szatan chce wydrzeć z naszych rodzin tę odrobinę pokoju” mówi Gospa. Szatan przychodzi, by zasugerować, że współmałżonek nie jest dobry, jest nie do wytrzymania a sąsiad jest o wiele lepszy, więc można się rozejść, bo przecież wszyscy tak robią. Można usunąć ciążę, bo wszyscy tak robią. A co mówi do nas Maryja? „Drogie dzieci, nieświadomie oddajecie się w ręce szatana”.
Jaki jest najłatwiejszy sposób oddania się w ręce szatana? To łatwe wystarczy „robić tak jak wszyscy”. W chwili, gdy powiedzieliście: „wszyscy to robią, a więc ja też mogę to zrobić”, już pozwoliliście wrogowi waszych rodzin przeniknąć do waszego umysłu i serca. Nie, nie ustępujcie mu! Pan nie przyszedł powiedzieć; „ Rób tak jak wszyscy”, ale: „Pójdź za Mną”. Idźcie za Nim, za Jezusem a przeniknie was Duch Boży.
Trzeba uświadomić sobie to zagrożenie, jakie ciąży nad wszystkimi rodzinami. Dlaczego szatan z taką zaciekłością chce niszczyć rodzinę?. Dlatego, że rodzina jest w Bożym planie rzeczywistością niezwykłą i boską. Rodzina należy do Bożego stworzenia. Ona to pozwala istnieć ludzkiemu plemieniu. Bez tej komórki, jaką jest rodzina , ludzkość szybko zostałaby skreślona z mapy świata. Piękno rodziny, cała jej rzeczywistość ma źródło w życiu samej Trójcy Świętej w relacjach pomiędzy Boskimi Osobami. Rodzina to coś naprawdę pięknego! Rola ojca i matki wobec dzieci, współżycie małżeńskie, płciowość taka, jaką stworzył Bóg, rodzenie dzieci – wszystko to jest w planie Bożym tak piękne, że szatan nie może tego znieść. Jest zazdrosny. Chce zniszczyćwszystko, co jest piękne a w pierwszym rzędzie tękomórkę, jaką jest rodzina!

Książka s. Emmanuel "Rodzino nie pozwól się zniszczyć do nabycia na Furcie w Swarzewie lub w internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz